Working together in the Mesh

0
249

Contracteren…misschien niet sexy, maar wel noodzakelijk!

Recent was ik door de firmanten van Firma de Groot Utrecht uitgenodigd om een ochtend met hen te werken rond contracteren. Een onderwerp dat in eerste instantie niet tot de verbeelding spreekt. Reacties na de preview op de tweedaagse workshop waren:

 ‘Dat contracten ook een psychologisch component hebben, was een eyeopener voor mij.’

‘Dat mijn eigen onuitgesproken verwachtingen en behoeften wanneer ze in het verborgene blijven ons succesvol samenwerken kunnen saboteren…pfff.’ Dat wist ik ergens wel, maar handelde er nog niet naar. Ga nu toch bewuster verwachtingen managen.’

 ‘Mooi ook het uitgangspunt dat contact vóór contract gaat. Voor mij betekent dat dat ik meer stil ga staan bij het maken van contact om van daaruit een goed contract te kunnen maken.’

Besluiten tot nadere samenwerking doen we veelal omdat; we een goed gevoel hebben bij elkaar, we denken samen iets te kunnen bereiken, we er blij van worden en in elkaar competenties zien die samengaand met de onze tot mooie dingen kunnen leiden. Veelal hebben we het dan niet over contracteren; het zit immers goed tussen ons en lijkt overbodig.

Ieder heeft bij contracteren zijn of haar eigen beelden. Ik denk in eerste instantie aan een keurslijf, een wurgcontract, aan saai, aan juridische contracten aan moeilijk, moeilijk, moeilijk. Aan gedoe. Aan iets dat onze samenwerking eerder frustreert dan bijdraagt aan ons plezier in de samenwerking en ons gezamenlijke succes.

Dat we allemaal onze eigen beelden hebben en maken bij het werkwoord contracteren en bij alles wat we zien, horen en doen is logisch. Mensen geven immers betekenis vanuit hun eigen referentiekader. Dat is ons vaak zo bekend dat we het als vanzelfsprekend aannemen en ervan uitgaan dat anderen op de zelfde lijn zitten. Zeker wanneer we het gevoel hebben dat we een klik hebben met elkaar.

Kijken jij en ik echter naar dezelfde stoel dan beschrijven wij deze allebei anders, we hebben er wellicht allebei andere gevoelens bij. Het kijken naar de stoel roept bij jou misschien een warm gevoel op, hij doet je denken aan gezelligheid of aan comfort. Terwijl diezelfde stoel bij mij een gevoel oproept van ‘getver’. In zo’n stoel zat ik toen ik in gesprek ging over een opdracht en me oncomfortabel voelde, omdat ik er zover in wegzakte. Een en dezelfde stoel en twee verschillende beelden en belevingen.

Onze beelden en onze verwachtingen met betrekking tot onze samenwerking met elkaar delen, is essentieel om succesvol te zijn met elkaar.

Dat betekent dat je in het begin van een samenwerking die je met elkaar aangaat bewust stil staat bij: wat je met elkaar gaat doen, hoe je dat gaat doen en ook stil staat bij de vraag: wanneer jij en ik niet succesvol zijn met elkaar, wat laten wij dan liggen? Wat komt er niet op tafel? Om dat te onderzoeken hebben we contact nodig met elkaar om daadwerkelijk in gesprek te gaan over ‘hoe mijn schaduw en jouw schaduw’ onze samenwerking zou kunnen saboteren en wat er nodig is om deze constructief te maken. Er is immers altijd een positieve intentie achter gedrag.

Vaak zijn wij ons niet bewust van het bestaan van onze verwachtingen tot we er in de werkelijkheid mee geconfronteerd worden.

Contractueel werken, betekent doelgericht werken met oog voor de relatie. Want dat wat niet boven tafel komt, wordt vaak onbewust en impliciet vastgelegd in de relatie. Daarmee is het psychologische deel (verborgen) van ons contract een bepalende factor of we en hoe we succesvol met elkaar gaan zijn.

In de workshop ‘Working together in the Mesh’ krijg je inzicht in:

– de verschillende lagen in contracten

– leer je over driehoeks- en meerhoekscontracten

– krijg je inzicht waar jijzelf geneigd bent om een verborgen contract aan te gaan

– leer je dat contracteren een continue proces is

– krijg je inzicht in wat er allemaal speelt wanneer we afspraken met elkaar maken

– waar je op moeten letten wanneer je afspraken maakt met twee of meer partijen en

– wat jij (anders) kunt doen om succesvol te contracteren.

En ga je begrijpen waarom contact en contract haarlemmerolie zijn om de serendipity te creëren.

Voor wie

Iedereen die zicht wil krijgen op het eigen aandeel in succesvol samenwerken

Iedereen die wil leren waar rekening mee houden

Iedereen die wil leren hoe dat te doen.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op via info@joostenconsult.nl.

Previous articleOuiShare Fest 2014: For those who believe in sharing!
Next articleSeats4silence: creeer mee!
Gonnie Joosten is opgeleid in TA, NLP, systematisch werk en Theory U. In haar trainingen werkt zij vanuit en met deze theorieën, modellen en methodieken. Zij volgde ondermeer opleiding bij Phoenix opleidingen TA/NLP te Utrecht, de TA academie, Weisfelt en partners en the Presencing Institute in Boston. Zij heeft ruime ervaring als trainer, coach en interim manager. En soms, beschrijft een ander wat jou ten diepste beweegt en in beweging brengt zo mooi dat het enige dat je kunt doen is eren en citeren: “The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your abilty to feel, and in exchange, put on a mask. There can’t be any large-scale revolution until there’s a personal revolution, on an individual level. It’s got to happen inside first”. Jim Morrison