The Sharing Economy

“We are in a transition towards the sharing economy. We need to share what’s been done already, share the abundance of knowledge and consciously look for collaboration at an early stage”.

Have a story to share? Submit your first article

In de jaren '80 van de vorige eeuw schonk Lieserl, de dochter van de beroemde wetenschapper Albert Einstein, maar liefst 1400 brieven van haar vaders hand aan de Hebreeuwse Universiteit. De brieven mochten pas twee decennia na zijn dood...

Liefde als leidraad

Voor mij is er één universele taal: de liefde. Die taal maakt dat grenzen verdwijnen en vraagt ons om vertrouwen te hebben, om ‘ons hart te volgen’. Liefde is mijn lievelingswoord in elke taal die er bestaat en ik...
Elke dag opnieuw maken ze het verschil: de sterke, liefdevolle en rijke verbindingen die we aangaan met de mensen om ons heen. Ze geven richting, veiligheid én bieden toegang tot kennis. Dat laatste is niet overal vanzelfsprekend, en dat...
Op ieder potje past een dekseltje, zeggen ze wel eens. Voor nieuwe ideeën is dat niet anders. Het effectief delen van overvloed en kennis kan helpen om de juiste match te vinden. Voor ideeën, en daarmee ook voor mens...
Almost every month Seats2meet locations in the Netherlands receive groups of innovators who want to learn how we created our businesses. People from Japan to France love to see our formula and learn about serendipity, social capital and how...

“Sharing is easy. Everyone can do it”

Translate »