Succesvol plan van aanpak hbo schrijven

0
87
Plan van aanpak hbo scriptie

Succesvol plan van aanpak hbo schrijven

In februari beginnen relatief veel studenten met het schrijven van de scriptie. De afgelopen jaren heb je gestudeerd om je tentamens en verslagen met een voldoende af te kunnen ronden. Je scriptie is de laatste sprong voordat je je diploma in ontvangst mag nemen. Het schrijven een scriptie kan voor sommige studenten lastig zijn. Waar moet ik beginnen? Hoe kom ik tot een duidelijke onderzoeksvraag? Wat is een theoretisch kader? In dit blog geven we tips hoe je van jouw plan van aanpak een succes kunt maken.

Probleemanalyse Hbo

Voordat je aan je scriptie begint schrijf je een plan van aanpak of een onderzoeksvoorstel. Met het plan van aanpak leg je een fundament voor je scriptie. Een belangrijk onderdeel van het schrijven van je plan van aanpak is het doen van vooronderzoek. Een vooronderzoek wordt ook wel een probleemanalyse genoemd (Verhoeven, 2018). Je doet dus vooronderzoek voordat je onderzoek gaat doen.

Met dit vooronderzoek probeer je duidelijk in kaart te brengen wat het probleem is dat speelt binnen de organisatie waarvoor je onderzoek doet. Je gaat opzoek naar bronnen en cijfers die inzichtelijk maken dat het probleem zich voordoet, waar het probleem zich voordoet, wie betrokken zijn etc. De 6W-vragen van Verhoeven (2018) kunnen je hierbij helpen. Op basis van de probleemanalyse kun je de onderzoeksdoelstelling opstellen. Op basis van de onderzoeksdoelstelling kun je vervolgens de onderzoeksvraag formuleren. Om tot een duidelijke onderzoeksvraag te komen kun je dus de volgende drie stappen doorlopen:

  1. Doe vooronderzoek en werk de 6W-vragen van Verhoeven (2018) uit
  2. Formuleer een duidelijke onderzoeksdoelstelling
  3. Formuleer een duidelijke onderzoeksvraag

Plan van aanpak Hbo

De probleemanalyse, de onderzoeksdoelstelling en de onderzoeksvraag zijn dus drie belangrijke elementen van je plan van aanpak. Wanneer je een duidelijke onderzoeksvraag hebt geformuleerd kun je deelvragen formuleren. Deze deelvragen kun je afleiden van de onderzoeksvraag en van relevante literatuur. Je onderzoeksvraag geeft richting aan je literatuuronderzoek. Het kan zijn dat je tijdens het doen van literatuuronderzoek er achter komt dat je onderzoeksvraag en deelvragen anders of specifieker geformuleerd kunnen worden. Als je tot dit inzicht komt kun je de vragen aanpassen (Baarda, 2014; Verhoeven, 2018).

Het hoofdstuk dat volgt op het theoretisch kader is het hoofdstuk methode van onderzoek. In dit hoofdstuk beschrijf je op welke manier je onderzoek gaat doen en leg je uit waarom. Je legt uit hoe je er voor gaat zorgen dat de informatie en data die je verzamelt voor je scriptie relatief hoog betrouwbaar, valide en representatief zijn (Baarda, 2014; Verhoeven, 2018).

Je plan van aanpak eindigt met mogelijke beperkingen of randvoorwaarden van je scriptie en een planning. In de planning geef je aan wanneer je welke taken gaat uitvoeren voor je scriptie. Hoe specifieker je deze planning maakt hoe overzichtelijker je scriptie project wordt. Een plan van aanpak kan als volgt opgebouwd zijn:

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Methode van onderzoek
  4. Randvoorwaarden
  5. Planning

De opbouw van een plan van aanpak kan per opleiding verschillend zijn. Lees daarom de studiehandleiding afstuderen en het beoordelingsformulier goed door voordat je begint met afstuderen. Het beoordelingsformulier geeft vaak de structuur van je plan van aanpak weer.

Meer tips kun je lezen via deze link: www.afstudeerwijzer.nl/kennisbank/

Bronnen:
Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (6e editie.). Nederland: Boom.
Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e editie.). Nederland: Noordhoff