Never stop questioning – Albert Einstein

0
49

English below

In het S2M Passport kan jij simpel je vragen stellen en ontvang je altijd een relevant antwoord! Jouw vraag wordt via het AI-Driven algoritme gematched aan de juiste expert die jouw vraag kan beantwoorden.

Hierbij 4 tips zodat jij het beste antwoord krijgt op je vraag:

1. Stel kort voor wie je bent

2. Houd je vraag kort. Hoe specifieker de vraag, hoe beter het antwoord

3. Geen promotie voor events, voor promotie van events kan je een event aanmaken in onze event kalender deze events worden ook gematched aan het juiste publiek

4. Voeg relevante tags toe, deze tags helpen ons de juiste expert te vinden voor jouw vraag

En vragen maar!

Wist je dat: Je punten kan sparen door vragen juist te beantwoorden of aan te geven dat jouw vraag beantwoord is! Deze punten vind je in jouw S2M Passport.


In the S2M Passport you can easily pose your questions and always receive a relevant answer! Your question will be matched via the AI-Driven algorithm to the right expert who can answer your question.

We have 4 tips for you to formulate your question to receive the best answers:

1. Briefly introduce who you are

2. Keep your question short. The more specific the question, the better the answer

3. No promotion for events, for promotion of events you can create an event in our event calendar, these events are also matched to the right audience

4. Add relevant tags fitting to your question, this helps us to match your question to the best expert

Just start asking!

Did you know that: You can save points by answering questions correctly or indicating that your question has been answered! You will find these points in your S2M Passport.