Modern Werkenden aller soorten en maten, verenigt u!

0
98
Werkvereniging

Juist op een flexibele arbeidsmarkt is het van belang dat alle werkenden flexibel en weerbaar zijn. Het is dan ook hoogtijd dat onze huidige structuren en voorzieningen zich op alle werkenden richten. Daar zet de Werkvereniging zich voor in!

Een Werkvereniging? Wat is dat?

De Werkvereniging is het on- en offline belangenplatform voor Modern Werkenden: werkgevers, werknemers en ondernemers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door traditionele polderpartijen.

Ben jij een Modern Werkende?

Richt jij je je graag op het werk en andere leuke dingen? Heb jij behoefte aan wetgeving die het je makkelijker i.p.v. moeilijker maakt om flexibel te werken? Heb je behoefte aan de vrijheid om verzekeringen en voorzieningen te kiezen die met jou meebewegen? En verlangen je naar moderne oplossingen die voorzien in keuzevrijheid, flexibiliteit en basale zekerheid? Dan ben jij een Modern Werkende!

Hoe we weten waar Modern Werkenden behoefte aan hebben?

De Werkvereniging vraagt hiernaar en geeft Modern Werkenden een stem. Door middel van korte online enquêtes brengen we in kaart waar behoefte aan is. De uitkomsten koppelen we terug aan media, arbeidsmarktpartijen, politiek, en financiële instellingen.

Waarom een vereniging van werkenden?

In 2014 werkten er ongeveer 2,4 miljoen mensen via flexibele arbeidsverbanden. Dat is bijna een derde van de Nederlandse beroepsbevolking en hun aantal groeit nog steeds. De Werkvereniging gelooft niet dat het terugdraaien van deze flexibilisering wenselijk noch mogelijk is. Wij zien dan ook geen ‘zzp probleem’ of kloof tussen werkgevers en werknemers. Wij zien een wereld in beweging en een gedeeld belang om de arbeidsmarkt en de beroepsbevolking verantwoord mee te laten bewegen. De weg daarnaartoe ligt nog open en die verkennen we graag met jou.

Doe je mee en laat jij Jouw Stem horen?

Voor alle duidelijkheid:

De Werkvereniging heeft geen commerciële belangen, we verkopen geen verzekeringen, producten of aandelen. Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden. Alleen onze deelnemers bepalen de koers van de Werkvereniging. Zo is en blijft onze onafhankelijkheid jouw zekerheid.

Wil je meer informatie ga dan naar www.werkvereniging.nl

Je kunt de Werkvereniging steunen door:

Deel te nemen aan het netwerk (lid worden)…
Je gratis aan te melden voor Jouw Stem
Nu de vragenlijst over Welzijn: meerwaarde van werk in te vullen…

Wij horen je graag!

Hartelijke groet,
Roos Wouters / Bas van der Voort / Carsten Lund Thomsen