0
116
Een netwerk van dwarsverbindingen tussen verschillende hoofdstromen zou je kunnen vergelijken met de draden van een schimmel-mycelium netwerk, dat met elkaar communiceert en altijd weer samenkomt.