De realisatie van het Kantelingsalfabet. Een wake-up call voor organisaties!

0
152

Deze blog gaat over de realisatie van het Kantelingsalfabet. De wijze waarop dit boek en alles er om heen tot stand gekomen en georganiseerd is, kun je gerust procesmanagement nieuwe stijl noemen. Deze nieuwe manier van organiseren zou een wake-up call voor alle organisaties die worstelen met de de inrichting en uitvoering van hun (interne) processen en tegenvallende resultaten.

Persoonlijke verhalen

Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was….De 94 verhalen in het boek ‘het Kantelingsalfabet beginnen allemaal met deze openingszin. Hierna volgen persoonlijke verhalen over het keerpunt in het leven van de auteurs, welk inzicht ze dat gegeven heeft en hoe ze dit vervolgens hebben geïntegreerd in hun werken of leven. Al deze verhalen zijn terug te brengen tot vier belangrijke thema’s; persoonlijke ontwikkeling, samenleving, onderwijs en organisatievernieuwing. Verhalen uit het ‘gewone’ leven gerelateerd aan een bepaald thema. Soms heftig, schrijnend en ontroerend, maar altijd vol energie en kracht door de positieve draai die mensen aan hun ‘kantelingsmoment’ hebben gegeven. Zo kan het ook!

Project

Het Kantelingsalfabet is echter ook een project waarin binnen vier maanden met meer dan 100 mensen en organisaties een boek en twee events worden gerealiseerd. Dit mag gerust dé co-creatie van 2015 worden genoemd. De verwezenlijking van een boek dat verder gaat dan alleen een boek. Het gaat om verandering, het gaat om mensen, het gaat om het stellen van een voorbeeld, het gaat om anders organiseren, het gaat om doen. Op het moment dat ik dit schrijf ligt het boek bij de drukker, is een volledig perspakket naar de deelnemers verzonden, staat de promotiecampagne in de steigers en is de boeklancering in voorbereiding. De boeklancering is op 1 april a.s. bij Seats2Meet in Utrecht en wordt alles behalve een ‘gewone’ boekpresentatie. Het boek is de aanzet, maar staat dus niet centraal. Het gaat om het vervolg, om ‘the next step’, wat kunnen mensen zelf doen met hun eigen ‘wake-up-call’?  In die context wordt 1 april een een gamified event waarin we vooral gaan doen.

Voor mij persoonlijk is dit project, als procesmanager, kicken met een grote K. Niet alleen omdat het voor mij opnieuw bevestigt dat deze wijze van organiseren (ook onderdeel van mijn concept ‘Sociaal management’), werkt, en leidt tot resultaat. Maar ook omdat ik dit samen met twee fantastische mede-initiatoren mag realiseren. Richard van der Lee als aanjager,  projectleider en uitgever van De Alfabetboeken en Sabine van Baal als inspirator en coördinator van het redactieproces. Wat het voor mij zo bijzonder maakt is de mix van strak en gestructureerd projectmanagement aan de achterkant en de menselijke benadering van de uitvoering aan de voorkant. De inrichting van het project, de stappen en de deadlines zijn concreet uitgewerkt. Ik besef dat dit nog niet echt als ‘anders organiseren’ klinkt, maar het is nu eenmaal noodzakelijk wil je resultaat neerzetten en je einddoel behalen. Op dit project ligt bovendien behoorlijke tijdsdruk dus dat versterkt de noodzaak voor een concrete procesbeschrijving en een uitgewerkt stappenplan. Daarnaast zul je strakke deadlines moeten hanteren.

Anders organiseren

‘Anders organiseren’ en de succesfactor zitten in de uitvoering, in het operationele deel. Deze worden in organisaties meestal top-down ingeregeld en gemanaged. En dat werkt dus niet. Wat werkt dan wel en hoe doen wij dat?

  • Duidelijk en transparant zijn in het te verwachten resultaat, maar ook in de organisatie en het proces;
  • Duidelijk communiceren. Waar willen we naar toe? Wat zijn de stappen? Wat en/ of wie hebben we daar voor nodig? Wie wil een taak voor zijn of haar rekening nemen? Hoe is de voortgang? Zijn er (andere) ideeën of suggesties? Wie wil er met ons meedenken?
  • Fouten maken mag en dit zien wij als leermoment;
  • In de uitvoering willen we vooral samenwerken, krachten bundelen en gebruik maken van elkaars expertise.

Wake-up-call

Samenvattend draait de realisatie van het Kantelingsalfabet om samenwerking en de vernieuwende wijze waarop wij met elkaar hebben gecommuniceerd. Succesvol organiseren en het behalen van resultaat zit in de mix van projectmanagement, human capital, samenwerking en communicatie. Wij hebben met het Kantelingsalfabet bewezen dat het kan. Veel organisaties kunnen hier nog heel wat van leren. Onze co-creatie van 2015 is hun wake-up-call!

Door Ingrid Bennink

ingrid bennink

Partner van Verstanderen, www.verstanderen.nu
Coördinator van InVerbinding, www.inverbinding.works
Kennispartner van netwerk Archimedes, www.archimedes.nu
Co-auteur van de Alfabetboeken, www.dealfabetboeken.wordpress.com