Een brief van Einstein: de kracht van liefde

0
4
Taton Moïse on Unsplash

In de jaren ’80 van de vorige eeuw schonk Lieserl, de dochter van de beroemde wetenschapper Albert Einstein, maar liefst 1400 brieven van haar vaders hand aan de Hebreeuwse Universiteit. De brieven mochten pas twee decennia na zijn dood gepubliceerd worden. Zijn brief over de kracht van liefde is wat mij betreft toch wel één van de meest indrukwekkende.

“Toen ik de relativiteitstheorie voorstelde, begrepen maar weinig mensen mij, en wat ik nu ga onthullen aan de mensheid zal ook botsen met de misverstanden en vooroordelen die de wereld beheersen.

Ik vraag je de brieven zo lang mogelijk te bewaken, jaren, decennia, totdat de maatschappij klaar is om te accepteren wat ik hieronder uitleg.

Er is een extreem intense kracht waar de wetenschap tot nu toe nog geen verklaring voor heeft. Het is een kracht die alles regeert, achter elk fenomeen in het universum schuilt én het is een kracht die nog niet door ons is geïdentificeerd. Deze universele kracht is de LIEFDE.

Toen wetenschappers naar een verklaring voor het universum zochten, vergaten ze de allersterkste onzichtbare kracht. Liefde is een licht dat een ieder verlicht die liefde geeft of ontvangt. Liefde is zwaartekracht, want het creëert aantrekkingskracht tussen mensen. Liefde is kracht, want het verveelvoudigt het beste in de mens en de liefde zorgt ervoor dat de mensheid niet verdoofd raakt door zijn blinde zelfzuchtigheid.

Liefde openbaart en onthult. We leven en sterven voor de liefde. Liefde is God en God is liefde.

Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Het is de variabele die we te lang hebben genegeerd, misschien omdat we bang zijn dat het de enige kracht in het universum is die we niet aan kunnen sturen.

Om liefde zichtbaar te maken, maakte ik een simpele vervanging van mijn bekendste formule. Als we in plaats van E = MC² accepteren dat de energie om de wereld te helen, verkregen kan worden door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in kwadraat. Dan komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is die er bestaat, omdat het geen grenzen kent.

Nadat het de mensheid keer op keer niet lukte om andere krachten in het universum te controleren, is het nu van essentieel belang dat we ons bekend maken met een andere soort energie.

Als we willen dat ons soort overleeft, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld en elk levend wezen op de aarde willen redden, is liefde het enige juiste antwoord.

Misschien zijn we niet in staat een letterlijke liefdesbom te maken, een apparaat krachtig genoeg om alle haat, egoïsme en hebzucht te vernietigen.

Maar, iedereen draagt een kleine maar krachtige liefdesgenerator bij zich waarvan de energie hunkert naar vrijlating.

Wanneer we leren deze energie te geven en te ontvangen, lieve Lieserl, weten we pas echt dat liefde alles overwint. Dat de liefde in staat is om van alles te overstijgen. Want liefde is de kern van het leven.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet heb kunnen uitdrukken wat er in mijn hart zit. Mijn hart dat al mijn hele leven stilletjes voor jou klopt. Misschien is het te laat om mijn excuses aan te bieden, maar aangezien tijd relatief is moet ik je vertellen dat ik van je houd. Dankzij jou heb ik het ultieme antwoord gevonden!

Je vader,

Albert Einstein”