Het Kantelingsalfabet en organisatie events

0
209

KantelingsalfabetToen mij gevraagd werd om de organisatie van events ten behoeve van het Kantelingsalfabet op me te nemen, samen met Miranda Steenvoorden, heb ik dat graag geaccepteerd. In eerste instantie ging het alleen om de boeklancering op 1 april, maar tijdens de eerste brainstorm kwamen Miranda en ik er al snel achter dat we al veel eerder een bijeenkomst voor de schrijvers van het boek moesten organiseren. Zodat ze met elkaar kennis konden maken, verbindingen leggen, en samen leuke, creatieve ideeën bedenken.

Het Kantelingsalfabet is een boek geschreven door circa 100 auteurs die ieder een hoofdstuk schrijven waarin zij aangeven op welk moment in het leven voor hen het kantelen is begonnen en waar dat toe geleid heeft. Het idee voor dit boek is in november ontstaan door vier mensen die op dat moment gezellig met elkaar aan het brainstormen waren. Zou het mogelijk zijn om zonder budget, geheel volgens de principes van ‘delen’, een boek uit te brengen over het Kantelingsdenken en daar een grote hoeveelheid mensen die zich daarmee bezighouden als auteur aan mee te laten werken? In december bleek dat dit mogelijk is. In januari hadden zich al 106 auteurs gemeld. En ook voor het uitgeven van het boek (drukken, ontwerp etc) bleek dat er voldoende sponsors bereid waren de kosten hiervoor op zich te nemen.

Met dit uitgangspunt moesten Miranda en ik dus twee locaties vinden waarvan de locatie eigenaren bereid waren om tegen minimale of geen kosten, ruimte te bieden aan de Schrijversbijeenkomst en de boeklancering op 1 april. Twee events, waarvan de eerste zo’n 50 aanwezigen zou hebben, en de laatste zo’n 200. Zou er een organisatie zijn die onze uitgangspunten deelt en bereid om hieraan mee te werken?

Ik heb zelf goede ervaringen met het concept van Seats2Meet. En regelmatig toehoorder van sessie met Ronald van den Hoff wiens gedachtegoed niet alleen goed aansluit bij mijn kijk op de wereld, maar ook zeer dicht tegen de beginselen van het Kantelingsalfabet aanligt. Delen is het nieuwe hebben, serendipiteit, economie van de overvloed en social return.

Geen wonder eigenlijk dat we al snel via de mail contact hadden met enerzijds Seats2Meet Utrecht CS met de vestigingsmanager Marloes te Riele en anderzijds met Seats2Meet Amersfoort CS, aldaar met Tianne van Woudenberg, van Meet&Discover waar deze locatie toe behoort.

Niets dan lof voor de wijze waarop zowel Marloes als Tianne wilden meedenken met wat Miranda en ik voorstelden en de aanboden die zij deden om beide events te kunnen organiseren. We zijn zeer snel tot overeenstemming gekomen, een paar mails heen en weer waren voldoende om deze locaties te regelen. En gebruik kunnen maken van de Seats2Meet event software zodat ook het registratie proces eenvoudig te managen is.

De Schrijversbijeenkomst in Meet&Discover Amersfoort CS is inmiddels geweest. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit tot in de puntjes verzorgd was. En dat de instelling van Tianne zeer flexibel is. Wij moesten op het laatste moment nog een wijziging in de planning doorvoeren, en het is perfect opgevangen door Tianne. Drankjes en versnaperingen waren prima in orde. En iedere van de circa 50 aanwezigen was onder de indruk van de organisatie. Chapeau.

Impressie schrijversbijeenkomst
Impressie schrijversbijeenkomst

Het heeft er zeker aan bijgedragen dat deze Schrijversbijeenkomst een groot succes is geworden. Iedereen heeft genoten van deze middag, heeft inderdaad inspiratie opgedaan, contacten gelegd en is nieuwe verbindingen aangegaan. Dat geeft ons een extra shot vertrouwen in de boeklancering op 1 april. Ik heb vaker in de Mindz zaal bijeenkomsten met zo’n 200 aanwezigen meegemaakt die prima zijn verlopen en heb er dus altijd al vertrouwen in gehad. Maar nu heeft het deel van de schrijvers dat op de Schrijversbijeenkomst aanwezig was, dat vertrouwen ook. En dat maakt ze nog enthousiaster om op 1 april een onvergetelijk evenement op te zetten wat ongetwijfeld de social return richting Seats2Meet een enorme boost zal geven.

Ik kan niet wachten…