Ecokathedralen bouwen met het oog op de verre toekomst

  0
  187

  In een steeds sneller veranderende wereld zijn we het (zeer) lange termijn denken en werken vergeten. De nadruk ligt op korter en sneller wat ons mensen heel veel heeft opgeleverd op wetenschappolelijk, technologisch, politiek en maatschappelijk gebied.

  Toch komen de nadelen van het korte termijn denken en handelen nu ook naar boven: wat hebben zulke korte termijnbeslissingen voor effect op de lange termijn, waarbij we het hier over periodes van honderden jaren hebben. Zulke generatieve processen, die onze achter-achterkleinkinderen betreft, waren in veel culturen een vast onderdeel van het denken en werken. Niet het eigen relatieve korte verblijf van één generatie op deze aarde was leidend, maar de nadruk lag op wat we achterlaten. Deze denkwijze was verankerd in alle aspecten van de maatschappij.

  De Stichting TIJD heeft als doel het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip TIJD als voorwaarde voor de ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.

  De stichting TIJD is opgericht door Louis G. Le Roy (1924-2015) en zijn vrouw Inge Le Roy. Le Roy is vooral bekend van de ecokathedralen waarvan hij de geestelijk vader is. De bekendste is de ecokathedraal in Mildam waar hij tientallen jaren aan werkte, maar er zijn meer ecokathedrale projecten gestart in de jaren 70 en 80 zowel in Nederland als in Frankrijk, Duitsland en België, waarvan een aantal projecten helaas voortijdig zijn stopgezet. In Nederland zijn de Le Roy tuin in Heerenveen en de Groningse wijk Lewenborg nog steeds volop in ontwikkeling.

  Een ecokathedraal is een uiting van het gedachtegoed van Le Roy waarbij hij creatieve processen in de tijd realiseerde. Een ecokathedraal is een plek waar mens, plant en dier eindeloos in de tijd samenwerken. Zonder plan, en met de vrijwillige inbreng van zowel professionals als leken. Met behulp van restmateriaal van stratenmakers (klinkers, tegels, trottoirbanden etc) wordt jaar in, jaar uit door vrijwilligers bouwwerken gestappeld waarop de natuur vervolgens weer reageert. Dit heeft de afgelopen 50 jaar geresulteerd in een uniek gebied dat door velen uit binnen- en buitenland wordt bezocht. Maar het is nog niet klaar. Beter gezegd: het is nóóit klaar, zoals elk natuurlijk proces nooit klaar is. In de afgelopen 50 jaar is slechts een fundament gelegd, waarop doorgebouwd wordt. Nog steeds zijn vrijwilligers met vaste regelmaat aan het werk, en dat gaat de volgende generaties door.

  Inmiddels heeft het gebied de erkenning “ecokathedraal proces” in het bestemmingsplan gekregen. De stichting TIJD pleit er voor dat elke stad een deel van haar grond in het bestemmingsplan opneemt met deze bestemming, zodat dit gebied zich als zodanig kan ontwikkelen en daarbij een levensvoorwaardelijke symbiose aangaat met alle bestemmingen waarbij het korte termijn denken voorop staat.

  In 2018 is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, afkorting LF2018. Een heel jaar lang zijn er diverse activiteiten met het thema “Iepen Mienskip” (open gemeenschap).

  De Stichting TIJD biedt de gelegenheid om in 9 workshops kennis te maken met het ecokathedrale denken en werken. Wat betekent  het om de tijd op oneindig te zetten? En hoe kan je werken zonder eerst een plan te maken, maar gewoon te  beginnen? En hoe is het om te werken aan iets waarvan je het eindresultaat nooit mee zult maken?

  Onder leiding van Oeds Westerhof (director Legacy van LF2018), kunsthistoricus Huub Mous (kenner van het werk van Le Roy) en Peter Wouda (stapelaar, fotograaf en voormalig bestuurslid van de stichting TIJD) gaan we aan de hand van lezingen, foto’s en een (actief) bezoek aan een ecokathedraal  onderzoeken wat ecokathedraal denken en werken is.

  Meer informatie en aanmelden kan via www.ecokathedraal.nl

  Meer informatie over de Stichting TIJD: www.stichtingtijd.nl

  Le Roy zijn autobiografie “Retourtje Mondriaan” en nog 4 andere boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven zijn te bestellen op www.stichtingtijd.nl/boeken

  auteur van deze blog:
  Peter Wouda: https://www.linkedin.com/in/peterwouda/
  werkzaam bij Noordoost.nl Heerenveen, www.noordoost.nl