7Senses – Meervoudige waarde realisatie in Society 3.0 stijl

0
400

7Senses is een prachtvoorbeeld van een organisatie die meervoudige waarde realiseert. 7Senses voert actieonderzoek uit, met name in ontwikkelingslanden. Daardoor ontdekken mensen in sloppenwijken wat ze zelf kunnen doen om hun omstandigheden te verbeteren. Tegelijkertijd biedt 7Senses de onderzoekers die het actieonderzoek uitvoeren een persoonlijk ontwikkeltraject. En met de start van de 7Senses Academy komt daar nu motor voor werkgelegenheid bij, die helemaal past in het Society 3.0 denken!

De activiteiten van 7Senses ontspinnen zich rondom de 7Senses Challenges. In een periode van 3 maanden gaan Nederlandse onderzoekers aan de slag met een onderzoeksvraag van een lokale community. Zij doen dit in samenwerking met onderzoekers uit die community. Als onderzoeksmethodiek wordt gebruik gemaakt van actieonderzoek. Daardoor levert het onderzoek niet alleen veel kennis op, maar initieert het ook innovatie in de lokale community waar het onderzoek plaatsvindt.

Mooi voorbeeld was eerder dit jaar de Healthy Cooking Challenge. Door met inwoners van een sloppenwijk in Kampala, Oeganda, de negatieve gezondheidseffecten van indoor-cooking te onderzoeken en samen met hen te kijken naar mogelijkheden die zij zelf zagen om daar iets aan te doen, is uiteindelijk een massieve beweging in die sloppenwijk op gang gekomen, waar bewoners zelf cooking-shelters bouwen om koken buiten hun huisjes mogelijk te maken. En hun eigen innovatiekracht gaat zelfs nog verder, ruim nadat het onderzoeksteam weer naar Nederland was teruggekeerd!

In de Challenges komen de Nederlandse onderzoekers zichzelf geregeld tegen, door de vaak extreme omstandigheden van het onderzoek. Daardoor biedt zo’n Challenge hen een uitgelezen mogelijkheid om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Daartoe stellen de deelnemers voorafgaand aan een Challenge persoonlijke doelen op, waar ze tijdens de Challenge persoonlijk op worden gecoacht. Zo combineert 7Senses fundamentele verandering in lokale communities met persoonlijke ontwikkeling van de onderzoekers.

Dit najaar start 7Senses met de 7Senses Academy. In de Academy worden mensen opgeleid om Challenges op te zetten en te begeleiden. Ze leren de finesses van actieonderzoek, maar ook wat er komt kijken bij het inrichten van dit onderzoek in een omgeving die sterk kan afwijken van wat we hier in Nederland gewend zijn. Daarnaast leren ze hoe ze de onderzoekers in een Challenge kunnen begeleiden bij hun persoonlijk ontwikkeltraject. Na afloop van het Academy traject – dat 7 maanden duurt – hebben ze een eerste Challenge opgezet en begeleid in een omgeving van hun eigen keuze. Vervolgens kunnen ze als 7Senses Supervisor aan de slag met nieuwe Challenges.

Op die manier bouwt 7Senses aan een pool van Supervisors die met elkaar steeds meer Challenges kunnen draaien over de hele wereld. En geheel in lijn met het Society 3.0 gedachtegoed treden deze Supervisors niet in dienst bij 7Senses, maar werken ze als zelfstandige professionals (ZP-ers). Daarbij bouwen ze voor zichzelf verdiencapaciteit op! Ze investeren in hun eigen ontwikkeling door te betalen voor het deelnemen aan de Academy. Deze investering verdienen ze tijdens het Academy traject al meteen terug met de uitvoering van hun eerste Challenge. Daarna gaan ze echt verdienen met het uitvoeren van nieuwe Challenges. En op termijn kunnen ze zelfs verder doorgroeien naar de rol van 7Senses Master (voor het begeleiden van Supervisors) en naar 7Senses Senior Master (voor opleiden van nieuwe Supervisors in de Academy).

Het businessmodel hieronder is gebouwd op de verdiencapaciteit van de Challenges. Iedere Challenge kent twee inkomstenbronnen. Ten eerste betalen de onderzoekers voor hun persoonlijk begeleidingstraject. Daarnaast wordt het actieonderzoek gefinancierd vanuit de 7Senses Foundation. Deze ANBI stichting verwerft gelden van partijen die het belang van de toepassing van actieonderzoek als veranderingsinstrument inzien en hier een bijdrage aan willen leveren. Met een eerste vermogensfonds zijn al vergevorderde afspraken en er wordt hard gewerkt aan verdere fondsenwerving.

Vanuit Business21 ondersteunen we 7Senses met haar verdere ontwikkeling. Enerzijds omdat 7Senses een prachtig voorbeeld is van een organisatie die meervoudige waarde realisatie in de praktijk brengt. Anderzijds omdat wij de kracht van actieonderzoek zelf ook in zien en 7Senses ons kan helpen dit in onze praktijk in te zetten!