Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor ZP-ers?

Je hebt het misschien al gehoord: vanaf 25 mei aanstaande is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of internationaal: Global Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oudere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die nu al van kracht was, geldt dan niet meer.

Als consument levert dit op dat alle dienstaanbieders waar je gebruik van maakt heel duidelijk aan moeten gegeven welke gegevens er van jou gebruikt worden en waarom.

Het houdt ook in dat je regelmatig vragen moet beantwoorden over het soort gegevens dat je wel of niet wilt delen met die leverancier. Meer hierover in onderstaande video.

Voor bedrijven en ZP-ers is er ook impact op de bedrijfsvoering. Alle partijen die voor zakelijke doeleinden persoonsgegevens verwerken moeten duidelijk overzicht hebben over de gegevens die ze verwerken, welke doelen daar precies mee gediend zijn èn hoe deze gegevens beschermd worden. Als je niet voldoet aan de wetgeving, kan dit betekenen dat je risico loopt op fikse boetes. Dit is wat er onlangs in het NOS journaal over werd gezegd.

“Wat nu?” denk je wellicht. Geen nood. Er is veel informatie en talloze checklists te vinden die je hier mee op weg kunnen helpen. Het meest grondig en precies is de website van de Nederlandse privacy waakhond, de Autoriteit Persoongegevens. Meer praktisch voor ZP-ers is bijvoorbeeld deze checklist, of de laagdrempelige uitleg zoals in deze video.

Over hoe Seats2Meet op de nieuwe wetgeving inspeelt kun je spoedig meer lezen hier in het magazine.

Ben jij al klaar voor de AVG?