Zoomen zonder kinderziektes

0
55

Telephone Operators in 1952 (CC BY Seattle Municipal Archives)

Er was de afgelopen maanden veel te doen rond het het videobelplatform Zoom. “Ik hoor allerlei verhalen over privacy problemen, is Zoom wel veilig?” was een veel gestelde vraag. In dit artikel leg ik waarom Zoom wat mij betreft ons vertrouwen zeker waard is.   

De wereld werd èèn groot callcenter
De corona-crisis transformeerde de wereld in een oogwenk tot èèn groot callcenter. Berichten over noodmaatregelen werden afgewisseld met met een stortvloed aan mogelijkheden voor het werken op afstand en… de mogelijke problemen die daarbij ontstaan. Videobellen werd in no-time een vast onderdeel van onze werkgewoontes en is ‘here to stay’.

Veel verschillende platforms passeerden de revue. In eerste oogopslag leken ze allemaal op elkaar, maar al snel werden de grote en kleine (maar belangrijke) verschillen duidelijk. Toch is het antwoord op de vraag “welk platform is het beste?” sterk afhankelijk van de gespreksdynamiek die je wil ondersteunen. Zelfs nà het doen van grondig onderzoek moet je blijven opletten. Leveranciers maken doorlopend verbeteringen waardoor kennis over de stand van zaken al snel achterhaald is. Wanneer je dan ook nog aan het zoeken bent met apparatuur, werkvormen, etc., dan is het aantrekkelijk om een betrouwbare ‘alleskunner’ te kiezen. En om een lang verhaal kort te maken: die alleskunner is Zoom.

leveranciers maken doorlopend verbeteringen waardoor kennis al snel achterhaald is.

Het in 2011 opgerichte platform kwam als gevolg van Corona al snel bovendrijven als de grote publieksfavoriet. Naast de zeer betrouwbare beeld- en geluidskwaliteit van waar dan ook ter wereld, zijn de grote aantallen deelnemers tegelijk in beeld, de mogelijkheid van breakout-rooms en de uitgebreide moderatie mogelijkheden een echte ‘gamechanger’. Gedurende de eerste helft van 2020 steeg het dagelijks gebruik van 10 miljoen naar 200 miljoen gebruikers en de beurswaarde van het bedrijf verdrievoudigde. ‘Zoomen‘ werd in een klap het werkwoord voor online vergaderen.

Zoom onder het vergrootglas
Met de onstuimige groei kwam het platform onder een vergrootglas te liggen en ontstond na een aantal negatieve berichten een storm van kritiek.  Er ontstonden vele discussies over de veiligheid van het platform en tal van organisaties deden Zoom in de ban. Opvallend hierbij was dat in de discussies verwezen werd naar de negatieve berichten, maar dat een onderbouwd bewijs van de veiligheid van de alternatieven afwezig was. Een meer genuanceerd beeld werd gegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens met een keuzehulp privacy videobellen. Dit overzicht is afgelopen week weer geactualiseerd en biedt een gedetailleerd vergelijk op privacy aspecten. Qua functionaliteit is het vergelijk m.i. te algemeen. Zo wordt onderscheidende functionaliteit zoals ‘breakout rooms’ bijvoorbeeld niet genoemd in het overzicht.

Antwoord op kritiek
In antwoord op de groei en de negatieve publiciteit is Zoom een programma gestart om de geuite kritiek puntsgewijs aan te pakken. Eric Yuan, de CEO van het bedrijf, informeert sindsdien via de Zoom blog de gebruikers direct en staat ze te woord in live Q&A sessies over de voortgang van het verbeterprogramma. Het bedrijf is er alles aan gelegen om de verhoogde eisen die de markt sinds de Corona crisis aan het bedrijf stelt waar te maken.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen die zijn getroffen hebben te maken met het beperken van de mogelijkheden voor misbruik van het platform en een sterk verbeterde implementatie van end-to-end encryptie. Dit laatste is vooral van belang voor het voorkomen van ‘meeluisteren’ door Zoom zelf of kwaadwillenden. Eerder is een koppeling verwijderd die het gebruikers van de mobiele app mogelijk maakte om met Facebook op Zoom in te loggen. Beschermingsfuncties die al aanwezig waren zijn beter vindbaar gemaakt en de gebruikersinterface is op diverse (belangrijke) details verbeterd om mogelijkheden tot misbruik te minimaliseren. Onderstaande video geeft een kort overzicht van de nu beschikbare instelmogelijkheden waarmee je je Zoom sessies kunt beveiligen.

tip: zorg dat je de beveiligingsmogelijkheden kent en werk altijd met de meest recente software update

Kan ik nu dan veilig zoomend de zomer in?
Zoom heeft de wereld het afgelopen half jaar een enorme prestatie laten zien. Ondanks 20 keer zoveel gebruikers blijft het platform zonder onderbreking op hoog niveau presteren, ongeacht waar ter wereld deelnemers zitten of het device waar ze mee inloggen. Het bedrijf ligt voorlopig flink onder het vergrootglas en treedt doortastend op in het behouden van de voorsprong op concurrenten. De concrete verbeteringen en de transparante communicatie die volgde op de negatieve berichten onderstrepen het commitment van Zoom aan het leveren van een veilige ervaring voor gebruikers. De bizarre omstandigheden van het afgelopen half jaar hebben laten zien dat publieksfavoriet Zoom tegen een stootje kan en dat kinderziektes tijdens deze groeispurt snel te boven zijn gekomen.

Als je alsnog twijfelt of je zelf zoomend de zomer in wilt gaan, geef ik je deze tip: bestudeer zelf even de mogelijkheden die je hebt voor het afschermen en modereren van de gesprekken. Door dit te bekijken krijg je het snelst inzicht in de beveiliging die je zelf aan kan brengen.