Workshop ‘Hoe zit het nu echt met geld?’ op 3 april

Op 3 april is er bij Seats2Meet in Utrecht een workshop door Ad Broere, waarin
het thema ‘hoe zit het nu echt met geld’ centraal staat. De workshop is gericht
op jongeren tussen 18 en 30 jaar, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en
met minimaal een middelbare schooldiploma. Dankzij sponsoring van onder
andere Seats2Meet kan de workshop gratis worden aangeboden. Dit aanbod
geldt alleen voor de workshop op 3 april. Studenten, die zich aanmelden
hebben een voordeel van € 35 en niet studenten van € 70, want dat zijn de
tarieven voor de volgende workshops. Er is ruimte voor 20 deelnemers, wacht
daarom niet te lang met je aan te melden.

Het onderwerp van de workshop is geld, rente, samenleving en economie, maar dan
anders dan wat op school wordt geleerd. De workshop heeft een interactief karakter
en ik zet mijn kennis, inzicht en ervaring in om de deelnemers een andere kijk te
helpen ontwikkelen op het onderwerp.

Ik ben econoom. Mijn studie volgde ik aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Voordat ik mij volledig richtte op schrijven en spreken over geld, het geldstelsel,
economie en samenleving in een brede context, heb ik tussen 1992 en 2010 als
docent gewerkt voor de Haarlem Business School. Ook gaf ik les aan meerdere
Master of Business Administration opleidingen. Hierdoor heb ik ruime ervaring
opgedaan met lesgeven. Getuige de vele positieve reviews met veel succes.
Ik heb door mijn leservaring geleerd hoe ik op een effectieve manier kennis en inzicht
kan overdragen aan deelnemers aan een workshop. Ook heb ik de beperking van
het economieonderwijs aan scholen ervaren. Vanaf 2007 ben ik gaan schrijven en
spreken over geld en economie op een andere manier dan dat op scholen wordt
geleerd. Het heeft geresulteerd in honderden artikelen, een groot aantal interviews,
optreden voor radio en tv, lezingen en gesprekken, die voor een deel zijn terug te
vinden op youtube en vijf boeken: Een Menselijke Economie (2009), Ending the
Global Casino (Engels) (2010), Geld komt uit het Niets (2012), Hanneke de Vries
leent Geld bij de Bank (2014) en Geld in de Bijrol (2018).

Door dit werk heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan, die ik graag aan
jongeren wil overdragen. Mijn doel daarbij is om te helpen een eigen mening te
vormen over geld en economie. Hierdoor kan de afhankelijkheid, die de meeste
mensen ervaren van banken en overheid als het om geld gaat, worden vervangen
door het vermogen om samen met anderen die dat ook willen een economie van
onder op tot ontwikkeling te brengen, die niet gedomineerd wordt door geld.
Daarom nodig ik jou uit om je in te schrijven voor de workshop op 3 april, bij
Seats2Meet op Utrecht CS van 10-17 uur met een gesponsorde lunch. Van jou wordt
verwacht dat je serieuze belangstelling hebt voor het ontwikkelen van een eigen
denken over geld, rente, economie en samenleving en dat er op jouw actieve
deelname mag worden gerekend. Je kunt je opgeven via info@adbroere.nl onder
vermelding van je naam, adres, werk c.q. studie. Deelname is definitief na de
ontvangst van een bevestiging per mail. Als je ouder bent dan 30 jaar dan kun je je opgeven en doe je mee als er zich minder dan 20 deelnemers aanmelden uit de
leeftijdscategorie 18 en 30 jaar.

Ad Broere, auteur en econoom.