Wie werkt, verdient zekerheid!

0
69

LAAT JE STEM HOREN

Teken de petitie: geen verplichte AOV voor zzp’ers, wel een structurele verandering voor ons stelsel.

Samen met de werkvereniging starten we vanaf 11 mei, de dag van de modern werkenden de campagne: De Sociale Zekerheid? Vernieuwen doen we samen!

Als je langere tijd niet kunt werken dan ben je arbeidsongeschikt. Niet werken betekent geen inkomen maar daar kun je je voor verzekeren (een AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Iedereen in loondienst is collectief verplicht en automatisch verzekerd, de premies worden direct afgedragen door de werkgever.

Wie niet in loondienst is (ondernemers, flexwerkers) moet zelf iets regelen. Dat kan door zelf een reservepotje op te bouwen, aan te sluiten bij een broodfonds, een verzekering af te sluiten of door een combinatie van oplossingen.

Uit onderzoeken blijkt dat deze vangnetten niet voor iedereen even goed werken. Met name werknemers en zelfstandigen met weinig eigen reserves komen snel onder het minimum terecht.

Dat geldt trouwens voor ons pensioen: het huidige stelsel is ingericht op werknemers die hun hele werkende leven bij dezelfde werkgever of in ieder geval in dezelfde branche blijven. Bijna niemand voldoet meer aan dat criterium wat resulteert in pensioenbreuken: diverse kleinere pensioenpotjes die je vaak niet bij elkaar kunt voegen.

Tijd voor een structurele herziening van ons stelsel.

Daarom zitten vakbonden en werkgevers al lange tijd aan de onderhandelingstafel. Er moet een nieuwe Pensioenwet komen. De belangenverschillen zijn groot en bovendien zit een belangrijke groep niet aan tafel: de zelfstandig ondernemers. Terwijl er alleen al meer dan een 1 miljoen zzp’ers actief zijn in Nederland.

De onderhandelingen dreigen vast te lopen. De vakbonden zien dat de groep zzp’ers met een laag inkomen en weinig reserves in de problemen komen als ze arbeidsongeschikt worden. Hun oplossing om deze kleine groep te helpen is een verplichte AOV voor alle zzp’ers. Ook voor die hele grote groep zelfstandigen die het al wel goed heeft geregeld en die weinig vertrouwen heeft in de verzekeringsmaatschappijen die dit moeten gaan regelen. De ervaring leert dat de premies hoog zijn, de dekking beperkt en de uitvoering bureaucratisch.

Hoe meer steun, hoe sterker we staan in Den Haag. Werkenden van Nederland: laat je horen! Of je nu facturen stuurt of een loonstrookje krijgt: dat mag voor je sociale zekerheid geen verschil maken.

Vernieuwen doen we samen! Alternatieven voor de AOV:
Common Easy
Broodfonds
Share People
Sure
Uniforce

Teken de petitie: geen verplichte AOV voor zzp’ers, wel een structurele verandering voor ons stelsel.

LAAT JE STEM HOREN