Welke problemen lossen we op met werkplekken in de natuur?

0
344

Welke problemen van werkend Utrecht – kunnen we oplossen met onze werkplekken in de natuur?

Deze vraag stelde ik in Utrechtse Uitdaging om het concept Seats4silence verder te brengen. Het gedachtegoed van werken in de natuur is niet plaatsgebonden. Concrete samenwerking wel. Vandaar deze verkenning naar lokale vragen in mijn eigen stadsie die we, met het netwerk in de Utrechtse ommelanden, mogelijk kunnen oplossen.

De Utrechtse Uitdaging is een bedrijvennetwerk voor ondersteuning van ondernemerschap van maatschappelijke stichtingen en verenigingen. Dankzij mijn oproep in het initiatieven café op de culturele zondag mag ik mijn vraag pitchen in hun matchgroep.

Wat is Seats4silence?

Seats4silence is een ondernemend netwerk van groene werk- en ontmoetingslocaties en zelfstandige professionals, die trainen, coachen ea activiteiten organiseren in het groen. Seats4silence is geïnitieerd om het ommeland ook onder werktijd te kunnen beleven als organische deel van de stad en onze buitengebieden daarmee een nieuwe impuls te geven. Het netwerk is  onderdeel van het ecosysteem van Seats2meet.com

De matchgroep had 2 vragen voordat ze met suggesties kwamen.

Wat is nu het verdienmodel?

Seats4silence is nog in de pilotfase. Er gaat (nog) onvoldoende geld in om, om de onkosten te dekken. De idee is dat op basis van licenties, de ondernemers een klein deel van hun inkomsten afdragen tbv het platform. Er zijn veel kleine transacties nodig omdat rendabel te kunnen maken. Het is het belangrijk dat in het netwerk veel meer activiteit gaat ontstaan: netwerkeconomie.

Welk probleem los je op voor het ommeland?

De leefbaarheid van de ommelanden staat onder druk. Er is een trek naar de stad en een groeiend verschil tussen economie en kennis tussen stad en ommeland. Vergrijzing en bevolkingsdaling maakt dat er nieuwe activiteiten nodig zijn. Schaalvergroting van de landbouw maakt medegebruik minder aantrekkelijk. Een netwerkconcept verbinden aan de ommelanden is een opening om nieuwe kennis en activiteit juist buiten de (Rand)stad te organiseren.

Suggesties uit de matchgroep

Welke groepen hebben een specifieke urgentie die je kan koppelen aan werken en ontmoeten in de natuur?

  • lange termijn boeking, dag of meer bv heisessies
  • flexibele projectteams zonder eigen plek/ of slechtste plek in kantoor
  • back to basic: zelfvoorzienend stimuleert zelf oplossend vermogen en samenwerken
  • oppassen met vitaliteit gerelateerde doelgroepen – anderen zullen minder snel verbinden, uitwisseling is lastig als mensen overwerkt zijn

Verrassing: nog lokaler inzoomen

Ruben brengt in: “Bedrijven met “lelijk” kantoor op “gewoon” bedrijventerrein hebben vaak problemen met talentbinding. Talenten kiezen immers voor de leukste werkplek?  Kun je rond een bedrijventerrein een aantal mooie groene locaties koppelen, die voor deze bedrijven als vaste flexplekken fungeren? Lekker buiten, exclusief voor focus of speciaal overleg en toch op max. 15 min fietsen vanaf hun eigen locatie?”

Zo lokaal had ik het nog niet bekeken. Inmiddels onderzoeken we met AAFM of we dit idee handen en voeten kunnen geven.

Hoe verder?

Het is duidelijk dat het concept werken in de natuur duidelijker vorm gegeven mag worden naar specifieke gebruikers. Dit jaar is een spannend jaar. Gaat het lukken Seats4silence tot een volwassen concept te laten uitgroeien?

20 februari as is de eerstvolgende strategiesessie. We presenteren de evaluatie aan de aanbod kant. Die middag onderzoeken we voor welke vragen uit de markt, ons netwerk een oplossing kan bieden.
Je bent van harte welkom om mee te creëren. Als potentiële klant, zelfstandig dienstverlener of aanbieder in het groen. We zijn een open netwerk dat al doende samen een concept ontwikkelt.

Je kan je hier opgeven voor de strategie sessie
op maandag 20 februari 2017 Meeting Plaza Utrecht.

Voorbereiden?

Hieronder kun je uitkomsten van vorige werksessies lezen.

  • Hoe kan ik effectief marktonderzoek doen? Lees meer>>
  • Uitkomsten Seats4silence Summit 1 juni 2016
  • Uitkomsten werksessie vraagkant voorjaar 2016
  • “Hoe kunnen we de kracht van het kleine behouden op de groene locaties van Seats4silence en tegelijkertijd opschalen?” Uitkomsten werksessie nov. 2015