Waarom je moet stoppen met het pimpen van je presentatie

Waarom je moet stoppen met het pimpen van je presentatie

Pas op dat je presentatie geen visuele kermis wordt, waarschuwt Sprout-expert Hedwyg van Groenendaal. ‘Je presentatie moet je verhaal ondersteunen, niet de aandacht opeisen.’

“Ja, mijn presentatie is zo goed als af, ik moet hem alleen nog even opleuken.” Ken je die uitspraak van je collega’s of misschien gebruik je het zelf ook wel eens?

Los van het feit dat het woord ‘opleuken’ al geen fraai woord is, is hetgeen er gebeurt al helemaal niet in het belang van een goede presentatie. Ik zal er geen doekjes om winden: Als je je presentatie moet opleuken, heb je geen goede presentatie.

Naast opleuken hoor je regelmatig het woord pimpen of oppimpen, uiteraard afkomstig uit het Engels en geïntroduceerd door het tv-programma ‘Pimp My Ride’ waarin auto’s werden opgeknapt en voorzien van veel onnodige accessoires. In de Van Dale lezen we: opleuken is het leuker proberen te maken (maar met het tegenovergestelde effect) en pimpen is het op een protserige, opzichtige manier versieren. Beide betekenissen zeggen meer dan genoeg en is de reden om beide woorden uit je presentatievocabulaire te verbannen.

Lees verder op Sprout.nl

ir. Hedwyg van Groenendaal deelt via Sprout als presentatiestrateeg haar expertise over presenteren en presentaties.

www.nooitmeerbullets.nl
www.hedwyg.nl