Visie op Collaborative Communication

0
256
De belangrijkste kentering die Social Media teweeg heeft gebracht in de communcatie is dat hiermee zichtbaar is geworden hoeveel communicatie over de organisatie niet gestuurd wordt. De organisatie zoals die hier benoemd wordt is de Organisatie 3.0 zoals beschreven in het boek Society 3.0 (van den Hoff, 2012). Deze totaal nieuwe vorm van organisatie betekent ook een andere vorm van communciatie. Een vorm van communicatie die niet verstuurd wordt door een herkenbare zender en zeker niet meer door een communicatieafdeling.

Seats2meet.com heeft al jaren geleden besloten dat een groot deel van de communicatie op het gebied van marketing en PR door haar ‘crowd’ wordt uitgevoerd. In ruil voor sociaal kapitaal deelt iedereen zijn kennis, verhaal of ervaring met anderen. Via deze mond op mond reclame hebben we veel bereikt en maken we nog dagelijks veel impact.

Dat betekent echter niet dat onze communicatie met onze stakeholders perfect is. Met name naar buiten mag er wel het een en ander geprofessionaliseerd worden en daar hebben we dit ‘Collaborative Communication’ collectief voor opgezet. Dit waardenetwerk van communicatieprofessionals is een experiment om te bouwen aan de organisatie van de toekomst.

Nieuwe vormen van Media creeëren nieuwe communicatierollen die een daadwerkelijke meerwaarde hebben. We spreken over ‘communityfacilitator’ of ‘trust agents’, ‘environmental scanners’ en ‘content curators’.

Community facilitator of Trust Agents bouwen aan netwerken waar de organisatie van profiteert. Ze besteden tijd en aandacht aan netwerken. Soms bouwen ze een eigen netwerk waarin ze doelgroepen of actoren ‘ontvangen’ die belangrijk zijn voor de organisatie. Door in die netwerken te opereren kun je permanent monitoren, onderzoeken, relaties leggen en onderhouden.

Environmental Scanners zijn voortdurend bezig om alles te monitoren wat er zowel online als offline gebeurt. Dit kan onder andere gebeuren door het volgen van hashtags op twitter, het volgens van de discussies op LinkedIn en Facebook en het actief bezoeken van zowel locaties als events. Vanuit Seats2meet.com zijn er een aantal bekende hashtags en groepen die actief gevolgd worden.

Content Curators gebruiken de input van de voorgaande twee rollen en verspreiden dit in de verschillende channels/kanalen. Het cureren van content betekent het verzamelen en herverdelen van (meestal) User Generated Content. Zo kunnen de best practices uitgelicht worden en vertelt uiteindelijk de gebruiker zijn of haar verhaal.

Doelgroep of doel?

De organisatie 3.0 kent geen doelgroep meer. Het concept van Seats2meet.com is vóór iedereen en dóór iedereen. Wel zien we dat een groot deel van de bezoekers en gebruikers zognoemde Knowmads zijn. Mensen die met bijna iedereen op bijna elke plek en op bijna elk tijdstip kunnen (samen) werken. Deze groep faciliteren wij graag met ons concept.

Kenmerk van deze doelgroep is dat zij over het algemeen zeer goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Social Media. Bijna allemaal zijn zij actief op Twitter, LinkedIn en Facebook. Hiernaast hebben we echter ook nog een meer traditionele doelgroep die gebruikt maakt van onze Meetingspaces. In onze communicatie moeten we met beide rekening houden.

Strategie

Onze focus ligt op het in contact komen en te blijven met onze stakeholders. Deze stakeholder bevinden zich niet meer in één community maar in verschillende communitys (The Mesh). Tussen al deze community’s liggen menselijke verbinding waarbij we te maken hebben met zogenoemde hubs en spokes. De hubs zijn van belang voor het doorgeven van informatie naar een nieuwe community.

In onze communicatie proberen we vooral met deze hubs een juiste afstemming (alignment) te bereiken die vooral het verspreiden van de boodschap moet vergroten. Belangrijk hierbij is om zoveel en zo vaak mogelijk het verhaal van de organisatie te vertellen en te delen. Dit verhaal wordt natuurlijk sterker wanneer anderen het vertellen en wij dit alleen voor het voetlicht brengen.

Storytelling is in onze communicatie dus een absolute kernwaarde. We moeten communiceren over alles. Dit betekent inderdaad openheid en transparantie voor ons als organisatie en veel delen en betrekken van de community. Geen enkele vorm van communicatie is volstrekt objectief en om deze reden kent elke uitspraak zijn eigen frame (kader of denkraam) van veronderstellingen die hieronder verborgen zitten. Anders dan bij het gebruik van argumenten gaat het bij framing vooral om associaties. Framing is een overtuigingstechiek die eruit bestaat om woorden en beelden zo te kiezen dat daarbij implicatie een aantal aspecten worden uitgelicht. Je kunt het verhaal hierbij zo belichten dat onbewust elke verhaal bijdraagt aan onze corporate story en mission statement. Belangrijk om in je achterhoofd te houden aangezien simpelweg losse story’s doorgaans niets toevoegen.

Concreet

Je kunt lang communiceren over communicatie maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Een groot onderdeel van dit collectief bestaat dus uit het uitvoerende werk. Samen succes boeken en Seats2meet.com sterker op de kaart zetten. We hebben hierbij twee duidelijke doelen:

1. In ons netwerk en op onze locaties gebeuren dagelijks prachtige dingen. De mooiste ontmoetingen, de gaafste events en de meest inspirerende initiatieven. We vinden S2M een prachtig podium en richting hier graag een spotlight op. Vervolgens geven we alle acteurs of toneelgroepen de gelegenheid hun ding te doen op ons podium. Een gelijkwaardige samenwerking, de acteur heeft het podium nodig en het podium heeft de acteur nodig. Dit communicatie Collectief is de spotlight die alles in het felle licht zet.

2. De kracht van het Seats2meet.com concept wordt sterker naar mate het aantal verbindingen toeneemt*. Hoe meer verbindingen hoe meer mensen we aan elkaar kunnen verbinden en hoe groter de potentiële relevantie waardoor we ze kunnen transformeren naar betere professionals. Dit verhaal wordt gedeeld en zorgt voor terugkerende bezoek aan de ene kant en boekingen van meetingspaces, deskspaces of eventspaces aan de andere kant. Het aantal verbindingen vergroten zodat er voor elke S2M locatie een enorme rij staat te wachten is he tweede belangrijke doel.

* De wet van Metcalfe stelt dat de kracht van een netwerk exponentieel toeneemt wanneer het aantal deelnemers toeneemt. Deze wet is afgeleid van een wiskundige grafiek. Deze grafiek bestaat uit een verzameling van knooppunten (nodes) en uiteinden (die de knooppunten verbinden). Dit zouden wij een netwerk noemen. Je kunt met deze grafiek gaan rekenen, waardoor deze wet naar boven komt.