Toekomst van werk: de platformeconomie

0
122

This article was originally published at blog.part-up.com

Onze visie op de platformeconomie

Gewoon rustig doen waar je goed in bent, of knallen in zelfsturende teams? De zogenaamde platformeconomie biedt kansen om de werkomgeving te creëren die bij jou past. Niet iedereen ziet deze kansen. Veel mensen zien bedreigingen in de platforms waarop werkers en klussen flexibel aan elkaar worden verbonden. Part-up is uitgenodigd door de Tweede Kamer om onze visie op de platformeconomie te delen. Een commissie onderzoekt de rol van de overheid en regelgeving in de nabije toekomst. Ter input hiervoor schreef Laurens Waling een visie-paper, met de belangrijkste kansen en uitdagingen voor de komende tijd. Benieuwd hoe wij vanuit Part-up de toekomst zien? Lees dan verder.

Stelling 1: De platformeconomie is een fantastische kans voor iedereen
We zien dat het werken via een platform niet langer iets is voor een selecte groep individuen, maar een trend die alle werkenden raakt. Waaronder mensen in een vaste baan. Organisaties in alle sectoren transformeren naar platforms. Het samenwerken op platforms verhoogt de productiviteit, bespaart op overhead en biedt medewerkers meer plezier in hun werk. Er is steeds meer bewijs dat het zelf kiezen met wie je wilt werken en aan welke opgave, project of cliënt voldoening geef in werk. Het voorkomt stress die 17% in groep 25-35 jaar ervaart en maakt werk zinvoller. Momenteel vindt 40% van alle werkenden hun werk niet zinvol.

Voor organisaties die intern transformeren naar een platform is het een kleine stap om de buitenwereld binnen te laten, en zelf ook een platform te worden in de platformeconomie. Dit is de reden dat Part-up nu kiest om organisaties te helpen om naar platforms te transformeren en zich er in de toekomst op gaat richten om al die losse platforms met elkaar verbinden via één infrastructuur.

Stelling 2: Het dienstverband heeft zijn langste tijd gehad
Wij gaan namelijk niet uit van een bepaald type dienstverband met één organisatie. We zien hybride vormen zoals een basisinkomen, vaste dienstverbanden, tijdelijke contracten, projectfees, uitruil van diensten en vrijwilligerswerk steeds meer door elkaar heen lopen. Vroeger was werken jouw tijd ruilen voor geld. Tegenwoordig meet je jouw waarde niet in uren, maar in resultaat, ongeacht hoeveel tijd iets kost. Het niet meer hoeven najagen van een vast dienstverband geeft rust.

Stelling 3: De relatie opdrachtgever en werkende gaat van verticaal naar horizontaal
Verbinding ontstaat door gedeeld belang. Geen pure afhankelijkheidsrelatie meer, maar betrokkenheid op de bedoeling van het collectief (lees: de organisatie) en de match met de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Wij zien horizontale verbindingen ontstaan, waarbij de rol tussen opdrachtgever en werkende regelmatig kan wisselen. Je zult vaak meerdere rollen tegelijkertijd vervullen.

Stelling 4: Flexibiliteit en zekerheden veranderen continu
Willen werkers de zekerheid van een vaste baan, of de zekerheid van altijd voldoende klussen op een marktplaats? Willen werkgevers zekerheid van een vaste workforce, of de zekerheid van toegang tot een onbeperkte bron aan talent? Zowel werkgevers als werknemers zoeken naar meer flexibiliteit, met behoud van zekerheid. We zien hierin nieuwe manieren van flex-werken ontstaan. Bijvoorbeeld talent dat zich dieper verbindt vanuit passie aan een (organisatie)doel. Een vorm van rust, tussen alle snelheid van het projectwerken. Zeker als sociale ondernemer kun je al snel een flexibele schil opbouwen van mensen die graag verbonden zijn met de organisatie, zonder actief dienstverband. Dit clusteren geeft kansen om zekerheden op andere niveaus beleggen. Niet meer bij organisaties en de rollen werkgever / werkende; maar bij collectieven / commons en individuen onderling. We halen nieuwe zekerheden uit Internet en Blockchain ontwikkelingen, die onze reputatie/werkervaring voor altijd vastleggen.

Stelling 5: De rol van de overheid blijft onmisbaar
De huidige wetgeving gaat uit van een zwart-wit wereld (werken / niet werken), met slechts een beperkt aantal rollen (opdrachtgever/opdrachtnemer, werkgever/werknemer). In de platformeconomie bevind je je steeds vaker in grijs gebied. We zien daarom nieuwe rollen voor de overheid:

 • Oog houden voor de toegankelijkheid, eerlijkheid en veiligheid van platforms voor iedereen.
 • Ruimte maken voor hybride samenwerkingsvormen/platform werken binnen de systemen van de overheid (binnen rechtsvormen, belastingen, premies, toeslagen, etc.)
 • Kijk of mensen zich kunnen aansluiten bij collectieven; en of zij daarbij hulp nodig hebben of volledig moeten worden opgevangen met vangnetten
 • De overheid als (voorbeeld) koploper in de platformeconomie als werkgever van flexibel talent

Wat zijn de kansen?

 • Platform werken vergroot ondernemerschap en zelfredzaamheid. Het helpt groepen die nu werkeloos aan de kant staan omdat zij niet in een functieprofiel passen aan het werk.
 • Platform werken biedt groepen die nu vastzitten in hun baan, de mogelijkheid om hieruit te breken en met hun talent aan de slag te gaan
 • Platform werken biedt enorme kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Platform werken stelt mensen in staat op hoge leeftijd te blijven participeren.
 • Platform werken biedt de flexibiliteit om werken te combineren met leren, een gezin, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etc.
 • Platform werken vergroot de productiviteit van individuen en organisaties; en kan een boost voor onze economie en internationale concurrentiepositie betekenen.
 • Platform werken stelt de overheid in de staat zichzelf flexibel en slagvaardig te organiseren, o.a. in (zorg, onderwijs, veiligheid).
 • De opkomst van platform organiseren biedt dit een mooie kans voor een maatschappelijke discussie over zinvol werk.

Conclusie

Ons advies voor de Tweede Kamer is om genuanceerd te kijken naar de risico’s die elke nieuwe ontwikkeling met zich meebrengt, vanuit de vele kansen die deze trend biedt. Platform werken is niet alleen van toepassing voor specifieke doelgroepen / sectoren, maar raakt in de nabije toekomst bijna iedereen; wanneer bestaande organisaties/verenigingen/communities transformeren naar platforms. Maak de weg vrij voor een kansrijke nieuwe manier van organiseren van werk!

Bovenstaande punten zijn slechts de highlights uit onze visie. Benieuwd naar onze adviezen hierbij? Download hier de verder uitgewerkte paper.