Takecarebnb maakt matches voor het leven

Abdul vierde zijn allereerste Sinterklaas bij Meike en Richard in huis. ‘Het was een bijzondere en gezellige avond’, vertelt Abdul. ‘Richard had een gedicht voor me geschreven, wat ik voor mocht lezen. Het raakte mijn hart. Mijn tijd bij hen betekende veel voor mij. Ik ben in hun gezin opgenomen niet uit medelijden maar uit vriendelijkheid, omdat ze voor me wilden zorgen.’

Takecarebnb maakt het sinds 2015 mogelijk voor statushouders om in contact te komen met Nederlandse gastgezinnen. Zo kunnen ze het azc verlaten en komen ze in aanraking met de taal, cultuur en het echte leven in Nederland, terwijl ze wachten op een eigen stek. Als een match geslaagd is ontstaat er vaak een band voor het leven, zoals bij Abdul en zijn gastgezin.

Na een erbarmelijke reis, waarbij hij zijn gezin achterliet, kwam liet Abdul terecht in het AZC van Harderwijk. Ambitieus en enthousiast als hij is, melde hij zich aan bij de universiteit van Utrecht voor de master ‘Smart Cities’ en werd toegelaten. ‘Via het internet kwam ik in aanraking met Takecarebnb. Ik viel als een blok voor het idee om bij Nederlanders in huis te wonen en de taal te leren. Het deed me ook erg denken aan mijn couchsurf-ervaring in Rusland en Georgië tijdens mijn reis naar Nederland’, vertelt Abdul. Hij was onder de indruk dat matchmaker Sylvia naar Harderwijk toe kwam en hem gerichte en gedetailleerde vragen stelde, vanuit zowel zijn perspectief als die van het gastgezin. ‘Het ging niet zomaar om een slaapplek, er moest een klik zijn tussen beide partijen. Er werden mij onder meer vragen gesteld over roken, drinken, eten en ook of ik het erg zou vinden om met twee mannen samen te wonen’, vertelt hij lachend. ‘Ik sprak mijn wens uit om zo dicht mogelijk bij Utrecht te wonen. Dat ze een gastgezin hadden gevonden dat ook daadwerkelijk in Utrecht woonde en dan ook nog eens vegetarisch is, dat was een magisch moment’. Het gastgezin, Meike, Richard en hun kinderen, had eerder een positieve ervaring gehad met een Takecarebnb-gast in huis en wilde dit graag nog een keer proberen. Abdul kon zijn geluk niet op. ‘Voor ik naar Nederland kwam had ik een hele andere indruk van het land gekregen, met name door google en youtube. Ik had het idee dat er uitzonderlijk veel wiet gebruikt werd, een groot red light district was en de politiek bestond uit mensen zoals de blonde politicus,’ licht hij toe. ‘Hierdoor denk je twee keer na of dit wel het land is waarin je wilt wonen en je kinderen wilt opvoeden. Mijn beeld viel als een kaartenhuis ineen toen ik Meike en Richard ontmoette en in aanraking kwam met de Nederlandse samenleving zoals zij haar kenden.’

‘Mijn Takecarebnb-ervaring was meer dan alleen slaapplek in de buurt van de universiteit’, zegt Abdul. ‘Meike en Richard openden hun leven voor mij. Ik voelde dat ze echt om mij gaven. Dit had ik voor een lange tijd niet meer gehad. In huis had ik de ruimte om mijn eigen dingen te doen en tegelijkertijd betrokken ze mij bij hun activiteiten. Ik mocht mee naar de kerk en we ondernamen allerlei culturele activiteiten. Mijn beste herinneringen zijn het bejaardentehuis, waar we de ouders van Meike bezochten, en Sinterklaas vieren met de familie’, vertelt Abdul met een zichtbare fonkeling in zijn ogen. Zeker waren er ook zaken waar hij mee worstelde. ‘Ik vond het moeilijk dat ik een gast bleef in huis. Ik kocht graag dingetjes voor in het huis, maar Meike wilde niet dat ik hier mijn geld aan uitgaf. Ze had een pot waaruit ik huishoudelijke spullen mocht kopen. Daarnaast blijft de taal een lastig aspect. Toch is het een ervaring die moeilijk op waarde te schatten is. Het is een wereld van verschil wanneer je mensen in je leven hebt die om je geven. Het heeft mijn leven echt veranderd!’