Sociale Zekerheid en Zorg voor Modern Werkenden

Werkvereniging

Jouw Stem wordt gehoord!

Jullie hebben aangegeven wat de belangrijkste onderwerpen voor Modern Werkenden zijn. Met stip op 1 staat Keuzevrijheid verzekeringen/voorzieningen, gevolgd door Vangnet bij ziekte (AOV).
Daarom organiseren we in samenwerking met Christiaan Thissen een bijeenkomst over Sociale Zekerheid en Zorg voor Modern Werkenden. Christiaan Thissen is deelnemer van de Werkvereniging en adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over sociale zekerheid en zorg. Hij zal ons een kijkje in de keuken van het Ministerie geven en hoort graag wat wij als mede modern werkenden voor elkaar kunnen betekenen.

We willen tijdens deze sessie in kaart brengen:

Welke behoeftes wij als Modern werkenden hebben als het gaat om arbeidsongeschiktheid?

  1. Hoe men bij economische zaken naar het risico op arbeidsongeschiktheid kijkt? Wat zijn logische doelen? Welke problemen doen zich voor? En welke oplossingen passen daar bij?
  2. Wat maakt dat het gevoerde beleid in de praktijk anders is dan economische analyse suggereert?
  3. Wat kunnen wij als Werkvereniging doen om een effectieve en constructieve bijdrage te leveren aan het Sociale Zekerheid en Zorg vraagstuk als geheel en voor de ministeries in het bijzonder?

We hopen van harte op je komst!

Dinsdag 20 februari
15:00 – 17:30 uur
Seats2meet.com Utrecht CS, Moreelsepark 65, Utrecht

 

Meld je aan op Facebook voor deze bijeenkomst