Samen voor samenkracht

Door gast auteurs Fleur van IJperen en Eva Leen – The Social Firm

Vandaag de dag zijn wij meerdere dagen per week te vinden bij Seats2Meet, maar er was een dag dat we ons nog niet bewust waren van het bestaan hiervan. Via een online buurtplatform genaamd Konnektid kwamen wij Jurjen tegen. De spin in het web genaamd Seats2Meet. Fleur deed een oproep om in contact te komen met professionals in de buurt die net als ons bezig zijn met sociale projecten, wijkprojecten, sociaal ondernemerschap of vrijwilligerswerk. Jurjen reageerde via Konnektid op deze oproep. Hij heeft ons warm binnengehaald bij Seats2Meet, uitgelegd hoe het concept werkt en verbond ons gelijk aan veel mensen. Nu wij helemaal ingeburgerd zijn in de Seats2Meet cultuur proberen wij ook zo veel mogelijk mensen aan elkaar te verbinden om hun kennis te delen. That’s what it’s all about!

Inspiratie en kennis delen

Elke dag dat we bij Seats2Meet werken ontmoeten we nieuwe mensen met wie we bepaalde waarden delen. Het is heerlijk om te sparren met innovatieve geesten die zich met dezelfde kennisstromen bezig houden of juist een heel nieuw inzicht bieden. Soms rolt uit deze ontmoetingen een samenwerkingsverband waarin je samen over (sociale) vraagstukken nadenkt en deze ook echt in de praktijk samen gaat aanpakken. Zo gaan wij met Hans van Welzijn 3.0 een samenwerkingsverband aan waarin wij samen workshops gaan geven op de thema’s co-creatie, sociale media, online strategie, sociaal ondernemen, nieuwe doelgroepen en profilering. Wij hebben elkaar echt gevonden in onze passie voor de welzijnssector en ons hart voor communicatie en sociaal ondernemerschap. Het leuke aan deze samenwerking is dat vijfentwintig jaar ervaring in de welzijnssector (Welzijn 3.0) wordt gekoppeld aan jonge sociale ondernemers (wij-The Social Firm) met een scherpe blik.

De brainstormsessie over deze samenwerking hielden we bij Seats2Meet. We merken dat we het een hele prettige omgeving vinden om te sparren en nieuwe inzichten op te doen tijdens het brainstormen. Als je even geen inspiratie hebt en je spreekt tijdens een brainstormsessie iemand die ‘gewoon even’ aansluit dan kom je tot hele andere inzichten! Dat vinden wij briljant.

Sociaal ondernemerschap in welzijn

Het sociale domein heeft te maken met bezuinigingen. De zorg- en welzijnssector moeten op een manier worden ingericht die anders is dan nu. De participatiemaatschappij schreeuwt om een andere benadering vanuit welzijnsprofessionals. Zij zijn degenen die participatie kunnen ondersteunen, faciliteren of zelfs aanjagen. Om ondernemend te kunnen zijn in welzijn hebben medewerkers bewustwording, tools en ruimte nodig. Hier gaan wij mee aan de slag tijdens workshops. Een positieve, ondernemende mindset is waar wij met The Social Firm laagdrempelig, motiverend en enthousiast naartoe werken met welzijnsprofessionals.

Toekomstmuziek

Op dit moment zijn we met nog veel meer samenwerkingspartners in gesprek om mooie dingen in de praktijk op te zetten. Het leuke is dat Seats2Meet ons de mogelijkheid biedt om bij elkaar te komen en al deze kennis ook daadwerkelijk om te zetten tot concrete actie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een plan voor de maandelijkse bijeenkomst ‘Monday Meetup’ die door Seats2Meet georganiseerd wordt op elke laatste maandag van de maand. We willen een kennisuitwisselingsmiddag organiseren tussen crowdfunders en mensen die willen starten met crowfunding. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen vinden en dat er zo iets moois kan ontstaan.

Seats2Meet in Utrecht is nu onze vaste uitvalsbasis om inspiratie op te doen, geweldige mensen te ontmoeten, kennis te delen, kennisplatformen op te bouwen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Spread the word over deze geweldige plek!

The Social Firm geeft trainingen, workshops en advies aan iedereen die zich richt op zorg en welzijn in de wijk.

Foto: Shutterstock.com