Perspectief voor thuiszitters bij S2M

0
784

Is onderwijs leuk? In ons land zitten ongeveer 20.000 leerplichtige kinderen thuis. Ze worden aan hun lot overgelaten. Wij, dat is het Advies Centrum Thuiszitters (ACT) zijn in actie gekomen om hen perspectief te bieden. Ze willen heel graag  leren, en ze willen natuurlijk graag met leeftijdsgenoten in contact komen. Wij helpen de ouders van deze kinderen met raad en daad. Maar we willen hen ook graag perspectief bieden. Daarom hebben we het initiatief opgezet “Holland’s GOT Talent” waarbij GOT staat voor Goed Onderwijs voor Thuiszitters. Dit houdt in, dat deze kinderen workshops volgen, hun eigen leerwensen realiseren en – als ze dat willen – opstomen naar een eigen diploma. Er zijn maar 5 ingrediënten nodig:

  • thuiszitters
  • de ouders van deze kinderen
  • gemotiveerde leerkrachten
  • een plek om samen te komen
  • een (online) leeromgeving

Seats2Meet geeft ons alle medewerking voor de fysieke plek! Dat is fantastisch. Gebruik van S2M is gratis! Daarnaast hebben we perspectief op een interessante online leeromgeving, die ons ook gratis (!) ter beschikking wordt gesteld, in ruil voor het uitproberen van de tool. Echte co-creatie dus.

Oproep

Ken je of ben je

  • een enthousiaste, initiatiefrijke ouder met een thuiszittend kind
  • een onderwijsmens die echt een andere kant wil inslaan

neem dan contact met ons op om zo’n groepje op te zetten.

Info bij lex.hupe@gmail.com 06 3867 9713 en lex.hupe@gmail.com

Meer informatie over wat wij doen: klik hier