Permanent Future Lab volop in beweging

0
313

De beweging Permanent Future Lab is, volop in beweging. 😉 Naast alle gave meetups krijgt ook de zichtbaarheid van de beweging zelf steeds meer aandacht. Op Facebook vinden levendige gesprekken plaats en ook de Part-up om de beweging verder te helpen groeit steeds verder.

Deze blog is het resultaat van een goed gesprek met Jurjen de Vries. In het kader van de zichtbaarheid van het Permanent Future Lab sta ik in deze blog stil bij belangrijke kernwaarden van het Lab en geef ik een kort overzicht van activiteiten die hopelijk inspireren om ook te gaan ondernemen in het Lab.

Kernwaarden

Er zijn drie kernwaarden die cruciaal zijn voor de beweging:

  • De samenleving staat op de eerste plaats. We leven in een tijd waarin het belangrijker dan ooit is om te streven naar wederzijds begrip en als iedereen mee wil kunnen doen, moet de kloof tussen mensen en technologie kleiner worden. Dat kan niet zonder rekening te houden met elkaar en de omgeving waarin we leven.
  • Innovatie staat centraal. In toenemende mate wordt gesloten, oude technologie verruild voor open technologie die het mogelijk maakt om tegen minder kosten sneller vooruit te komen. De technologie die in het Lab is voor iedereen beschikbaar en zo nieuw als mogelijk. Wil iemand iets delen dat innovatiever werkt? Dan krijgt dat voorrang op de oudere technologie. De mensen die meedoen in het Lab delen zoveel mogelijk hun kennis en inzichten.
  • Delen is het nieuwe hebben. Het Lab stimuleert het gebruik van open data, open hardware en open software. Bij deze openheid hoort ook transparantie over hoe het Lab werkt. Het is open voor iedereen: iedereen die dat wil kan het bezoeken, kennismaken met nieuwe technologie en open & tech gerelateerde activiteiten organiseren.  Dit zonder drempels zoals geld’. Soms is er overleg nodig, dit hangt dan mede van de locatie eigenaar af. Zoals bij S2M030 als iemand bijvoorbeeld in de avonduren een event heeft in PFLab, dan is overleg met S2M030 nodig. En wat betreft het eigendom van technologie, ook daarover is er openheid. Diegene die de technologie inbrengt om voor iedereen te gebruiken, blijft eigenaar. Als iemand de technologie zou willen lenen voor gebruik buiten het Lab kan je dat onderling overleggen. Zie daarvoor de wiki. Naast de wiki kun je voor meer achtergronden bij het Lab bijvoorbeeld terecht in de Facebookgroep van de locatie Utrecht. 

Activiteiten

Mensen vragen vaak: “Wat zou ik in het Permanent Future Lab, waar zoveel te doen is, zelf kunnen organiseren?” Om je een idee te geven hier een aantal voorbeelden van events uit het (recente) verleden. Dank Jurjen!

  • Technologie Delen: Francoise die via Felix Lepoutre een Nao robot heeft gedeeld.
  • Happy Kids school waarbij Sella van der Griend in het Lab is gaan experimenteren hoe haar school eruit zou kunnen gaan zien.
  • Innovisie meetup waarbij Jethro Hardeman via part-up een evenement heeft georganisseerd.
  • Vrijheid voelen in uitnodigen van anderen om kennis te maken met het Lab (ook groepen)
  • Het kan ook gaan om kleine dingen in het lab zelf. Sander die de inrichting een beetje aanpast door een bureau te verplaatsen.

Hoe zou jij graag willen dat het Lab zich ontwikkelt en zichtbaarder wordt? Er is via social media al veel uitgedacht en tijdens een meetup op 26 augustus van 12.00-19.00 uur in het Lab bij Seats2meet.com Utrecht CS gaan we er echt mee aan de slag! Doe je mee?