Ongehinderd leven, leren en werken 💡

De Werkvereniging zet zich in om de arbeidsmarkt te moderniseren zodat alle werkenden een gezonde balans vinden tussen flexibiliteit en zekerheid.

Een snel groeiende groep mensen werkt tegenwoordig afwisselend als werknemer, zelfstandig ondernemer, opdrachtgever, hybride werkend of via uitzend, interim en payroll constructies. Het wordt tijd dat de huidige structuren en voorzieningen hier op in spelen.

Zo kwam de Werkvereniging op het idee om viertien Modern Werkenden te interviewen en viertien artikelen te schrijven. “Een visie die eerst beschrijft waar de behoeften van Modern Werkenden volgens hen liggen, die vervolgens ingaat op de mogelijke oplossingen, en die pas als laatste beschrijft welke belemmeringen er weggenomen moeten worden op de weg daarnaartoe.”

MAGAZINE VAN DE VERNIEUWING