The Meta 2 Development Kit: serious AR for serious programmers! And from now on: that might be you

Na Virtual Reality (VR) verdiepen we ons dit keer in de wereld van de Augmented Reality (AR).

AR, letterlijk betekent het: ‘vermeerderende’ of ‘toegevoegde realiteit’, al wordt het in de forefront media, ook al steeds vaker mixed reality genoemd. En we brengen dit stukje praktisch onontgonnen technologie-terrein in kaart met de Meta 2 Development Kit: serious AR, for serious programmers!

En per heden kan het zomaar zijn dat dit over jou gaat. Want, ‘Development Kit’ wil hier zeggen dat het om een speciale editie gaat. Bedoeld om toepassingen te creëren.

Photorealistic content

De Meta 2 is hardware: een bril. Een geavanceerd prototype voor photorealistic content. Daaronder vallen, in de ruimste zin van het woord, naast grafische media en vormgeving ook schilderijen en tekeningen. Iteratieve intersectie tussen technologie en kunst. Het principe is namelijk steeds hetzelfde: er wordt door een programmeur, kunstenaar, tekenaar of ontwerper een foto bestudeerd, met de bedoeling die zo realistisch mogelijk te reproduceren in andere media.

En deze reproducties, oftewel ‘virtuele output’, kun jij met de bril, zeg maar ‘toevoegen aan je zicht’. In jouw persoonlijke leef- en werkomgeving.

De Meta Workspace

De Meta workspace die bij de bril hoort, is de eerste demo van een virtuele werkomgeving. Het bedrijf dat ook de bril zelf heeft gemaakt, Metavision, laat hiermee zien dat er een nieuwe manier van werken kan zijn. In hun visie, hoeven mensen niet achter een beeldscherm, muis of toetsenbord te zitten, omdat die al virtueel beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Ze zitten hier dan ook in de demo en in de bril verwerkt.

De demo bestaat uit een virtuele kast, met een tiental voorwerpen op de planken. Ze variëren van een zeer realistische (en kloppende) set hart en longen en een 3D Earth, tot aan een Spheriano – een muziekinstrument – en een holistisch kampvuur. Zodra je met je handen richting de kast beweegt en een lichtblauwe cirkel bij het voorwerp van je keuze ziet, raak je het voorwerp aan. Je kunt het dan beetpakken. En bij je grip zie je dat de cirkel dan een lichtblauw rondje wordt, waarna je het vervolgens naar je toe kunt trekken.

Je werkt in een 3D Model-achtige omgeving, waarbij je in jouw ruimte zelfs een virtuele monitor kunt neerzetten. Je hebt dan geen echte meer nodig. En er zijn meerdere van die monitors ‘in het luchtledige projecteerbaar’: voor Youtubefilmpjes, notities etc.

Maatschappelijke en sociologische impact

Het wezenlijke verschil tussen VR en AR, is dat je bij AR door de bril heen kijkt: je zit niet compleet in de virtuele wereld. Maar ook met de Meta 2 ben je ontwrichtend bezig. Je haalt namelijk virtuele objecten daadwerkelijk de echte wereld binnen.

Bij de HTC Vive schreven we al over Google Glass, waarmee orderpickers in Nederland hun werk efficiënter kunnen doen. Maar met AR-technologie kunnen we nu ook weer gewoon ‘buiten spelen’, zoals we dat heel duidelijk bij de rage rondom Pokémon GO hebben gezien.

De vraag is: wat gaan AR en de Meta 2 betekenen voor onze manieren van leven, wonen, werken en socialiseren?

Technologie als sociale evolutie: bedoeld en onbedoeld, bewust en onbewust

Daarnaast, wat blijft er straks over van de oorspronkelijke inzet van de technologie, als AR de massa gaat bereiken? Hoe evolueert dit (ons)?

Het eerste prototype van de telefoon was bijvoorbeeld bedoeld voor slechthorenden. De eerste auto voor sport en ‘patiënten’. Zie ook dit artikel van Peter Joosten. En even los van het communicatie-, of mobiliteitsvraagstuk, staan die oorspronkelijke bedoelingen toch in schril contrast met de functies als sociaal statussymbool. En met de bevestiging van een ego, of trots bij bijvoorbeeld alfamannen.

We staan wezenlijk aan de vooravond van wat er komen gaat. Zo is onze verwachting dat we op de lange termijn van een telefoon overgaan op een bril of lenzen. En vergelijk dat eens met de tijd waarin we alleen het spelletje Snake op de Nokia konden spelen. We hadden toen niet kunnen bedenken dat we nu mobiele en sociale toepassingen zoals Wordfeud, WhatsApp en Google Maps zouden gebruiken. Onze smart- en iPhones zijn nu ook een stuk geavanceerder dan ten tijde van Snake. En er wordt alleen maar meer mogelijk. Zeker ook in verbinding met anderen. We kunnen daarmee overgaan op een ander (sociaal) niveau. Een interessant voorbeeld hiervan is dit filmpje over AR eSports dat nog niet al te lang geleden door VRScout werd vrijgegeven.

AR-technologie: consumentisme, maatwerk en.. privacy?

Er zijn diverse AR-toepassingen te bedenken die nu al in een behoefte of (klant)vraag zouden kunnen voorzien. Je ziet bijvoorbeeld een monumentaal pand in de stad waar je bent en je vraagt je af wat voor gebouw het is. Of je bent in de winkel, maar je mist een prijskaartje aan een product dat je wilt kopen. Of, je loopt door de supermarkt, pakt een artikel uit het schap en je vraagt je af hoeveel calorieën er in dit product zitten.

Voor deze informatie, die gewoon wijd en zijd bekend is en toch niet altijd direct voorhanden, moet je nu vaak onlogische, of onnodige moeite doen. En hoe persoonlijk is dit?

AR zal dit voor een deel gaan aan- en opvullen. Je kunt dan beelden te zien krijgen, bij de persoonlijke vragen die jij als consument of (eind)gebruiker hebt. En ook al betekent AR alleen nog maar virtuele beelden in de echte wereld projecteren en is het ook niets meer en niets minder dan dat, het leuke van technologieën is dat er steeds meer kruisbestuivingen tussen onderlinge facetten ontstaan.

Koppel je bijvoorbeeld AR aan kunstmatige intelligentie (AI), dan kun je maatwerk creëren. Als jij dan iets ziet, waar je een vraag over hebt, kan AI het antwoord, de woorden en de cijfers, toevoegen aan jouw beeld. Details over een monumentaal pand, de prijs van een product, of de calorieën van een artikel verschijnen dan wellicht gewoon in je bril.

Dit ligt bij mensen nog wel een beetje op een gevoelig snijvlak. Met reden. Op het gebied van privacy, ethiek en dat soort kwesties. Als iemand met zo’n AR-AI combinatie bijvoorbeeld naar jou staat te kijken en die persoon ziet virtueel jouw naam bij jouw hoofd staan, terwijl hij/zij jou nog niet eens kent, dan zullen er mensen zijn die dat niet leuk gaan vinden.

Met wat er kan, krijg je nu veelal al reacties zoals: “Oh jee, ze kunnen mijn naam googelen!”.

AR-technologie en de Geestelijke Gezondheidszorg

Zonder AR-bril zie je objecten om je heen en die dingen zijn er dan ook ‘echt’. Ze zijn stoffelijk. Je kunt ze aanraken en voelen dat ze er zijn. Maar er zijn ook mensen met bijvoorbeeld psychoses. Hun ervaringen worden wanen en hallucinaties genoemd, omdat ze ‘niet echt’ zijn en het contact verstoren met wat wij de objectieve werkelijkheid noemen. Mensen zien dan dingen die er niet zijn, maar met de Meta 2 op je hoofd ga jij ook dingen zien die er niet zijn. Hiermee wordt de scheidslijn tussen wat echt is, nep is, virtueel of niet, dunner en gaat uiteindelijk zelfs vervagen.

Hoe gaan we daar straks mee om? En kunnen we daar individueel en als samenleving mee omgaan? Welke rol is er dan (nog) weggelegd voor de Geestelijke Gezondheidszorg?

Innovatie door locatieonafhankelijk werken

De Meta 2 betekent ook meer innovatie binnen organisaties, want op termijn wordt het locatieonafhankelijk werken groter. Dit veranderde eerst van kantoor- naar thuiswerkdagen en nu beweegt het richting coworking.

In het voorbeeld van de zorg is het voor artsen nu al mogelijk om vanaf de andere kant van de wereld mee te kijken naar computerdata over een patiënt. Maar er is nog steeds een soort van gecontroleerde omgeving. De arts zit met een computer opengeklapt. Die gecontroleerde omgeving gaat vager worden, want met de Meta 2 op je hoofd, maakt die omgeving minder uit. Je hebt dan gelijk toegang tot die data.

Je kunt een menselijk hart en longen volledig in 3D zien en er omheen lopen. Sluit je ook sensoren aan op het lichaam van de patiënt en die sensoren meten de echte hart- en longfuncties, dan kun je die data doorgeven aan de virtuele omgeving. Je kunt een simulatie geven van de echte hart en longen. Als je de (historische) data eenmaal beschikbaar hebt, kun je allerlei voorspellingen doen. Misschien hoef je straks als arts of chirurg, met de visie van Metavision in het achterhoofd, je laptop niet eens meer open te klappen.

AR-technologie en de Politie

Ook de Politie, maakt al een tijdje gebruik van AR-brillen, waaronder inmiddels ook de Meta 2. Bij ‘speciale opsporings vakdagen’, legt Forensische Opsporing op een fictieve plaats-delict alle feiten 3D vast. En met een AR-bril kunnen agenten dan op elk gewenst moment door deze plaats-delict heen lopen.

Al kan, naar eigen zeggen van de politie, de resolutie nog wel wat hoger.

AR-technologie: jouw ruimte, mijn ruimte

Bij VR is de ruimte onbeperkt. In overvloed aanwezig. Dit komt doordat dataopslag, bij virtuele objecten, veel minder ruimte vraagt, dan dat dit bij echte objecten het geval is. Maar bij AR, combineer je dit effect wel met de echte wereld. En die echte wereld is qua ruimte redelijk vol. Dat betekent schaarste. En dit kan botsingen opleveren tussen persoonlijke AR-omgevingen.

Als je bijvoorbeeld Pokémon GO of VRScout speelt, kan het gebeuren dat je dwars door elkaars AR-werelden heen loopt. Spelletjes bevinden zich namelijk precies tussen dezelfde coördinaten bij jou voor de deur, of in de openbare ruimte.

Dan wordt de vraag: wie gaat die virtuele ruimte in de echte ruimte dan claimen?

Als de virtuele ruimte namelijk alleen het virtuele claimt is het niet zo erg. Want er is overvloed van ruimte. Maar, bij schaarste in de echte ruimte kan die ruimte maar één keer gebruikt worden. Het is publiek: van ons allemaal.

Haak jij aan bij onze eerstvolgende (pre)revolutionaire AR-toepassing?

De Meta 2 is momenteel in Utrecht in overleg met Jurjen beschikbaar, maar ligt nog niet altijd gedeeld bij Permanent Future Lab Seats2Meet Utrecht CS. Bovendien kan het delen ook op één van onze andere locaties plaatsvinden, zoals Studio.Why te Oisterwijk, The Hague Tech in Den Haag, of VondelCS in Amsterdam.

Zoals eerder gezegd, is de Meta 2 een Development Kit. En we willen jou hierbij heel graag uitnodigen, om met ons de eerstvolgende, (pre)revolutionaire AR-toepassing te programmeren!

Permanent Future Lab

Het Lab werkt op basis van een ander waardesysteem dan de huidige economie en samenleving. Zie ook de kernwaarden. Alles wat we doen, is open, work in progress en gebaseerd op deeleconomie: zonder geld, papier en gedoe.

Noot: Dit artikel is geschreven door Martijn van der Linden in samenwerking met Jurjen de Vries. Het is Creative Commons volgens licentietype Attribution-ShareAlike 4.0 International  en het staat eenieder daarmee vrij (delen van) dit artikel verder te verspreiden, conform de afspraken die in deze licentie gemaakt zijn.