Makkelijk duurzaam ondernemen

0
344

Een gouden keurmerk voor Duurzame Ondernemer, op 8 juni 2015 is wat wethouder Staf Depla namens de gemeente Eindhoven aan ons, duurzaam cateringbedrijf (H)EERLIJK ANDERS heeft toegekend.

Als externe meter van onze duurzaamheid nemen we elk jaar deel aan deze meting. De indicatoren worden steeds strenger. Verbeteringen zijn daarom bepalend. Sinds ons bestaan hebben we toch 6 jaar achter elkaar een zilveren of gouden keurmerk toegekend gekregen.
Dit jaar is de score hebben we een score van 96,6% (!) behaald over het aantal positief beantwoorde vragen m.b.t. duurzame bedrijfsvoering op basis van The Natural Step-methode. We zijn trots op deze externe erkenning. En samen met de andere Eindhovense duurzame keurmerk-winnaars willen we jou laten zien dat we hier niet spreken over een trend. Het is iets wat binnen 10 jaar voor iedereen compleet ingeburgerd zou kunnen zijn. Met frisse oplossingen, creativiteit en samenwerkingsinitiatieven.

(Bekijk het Studio040 nieuws-item hierover van 9 juni 2015 op YouTube, of lees het artikel van e52.)

2013, 09 buffet S2M (12) Belegde brrodjes 2013, 09 buffet S2M (2) FullSizeRender

De ‘waarom’
Een gewoon cateringbedrijf kun je ons niet noemen; waar andere bedrijven vaak kijken naar het product of de dienst, kijken wij naar de ‘waarom’: We ondernemen duurzaam in alle facetten van onze bedrijfsvoering en in onze keten van toeleveranciers en afnemers. Dit doen we om de negatieve impact van de grootverbruiker op mens en milieu te beperken. Hiermee werken we efficiënter, innovatiever en beschikken we over een groot adaptief vermogen, wat kostenbesparing oplevert en wat ons minder afhankelijk maakt van economische schommelingen. Daarnaast is onze ondernemingsvisie inspirerend, educatief, gezonder en minder belastend voor de samenleving.

De ‘wat’
Om onze ‘waarom’ te verankeren, baseren we alle bedrijfsbeslissingen op elk (detail-)niveau op 3 bedrijfspijlers Heerlijk, Eerlijk en Anders.

Heerlijk,
We gebruiken voor onze catering verse, eerlijke, liefst lokale producten met goede smaken, bereid door opgeleidde chefs met restaurantachtergrond. Facilitair nemen we zorg en organisatie uit handen, door pro-actief te anticiperen op elke ontmoeting.

Eerlijk,
We ondernemen duurzaam op alle bedrijfsniveaus en zijn daarmee ambassadeur van duurzaam en lokaal verantwoord ketenbeheer (zowel intern als van toeleveranciers tot en met afnemers).

Anders,
Door flexibel en adaptief vermogen kunnen we innoveren met -lokale- samenwerkingen om daarmee bedrijfs-, persoonlijke en gezamenlijke groei te bevorderen. Door transparantie creëren we inzicht en betrokkenheid. 

Door deze insteek, zijn we sinds 2011 de vaste partner van Seats2meet Strijp-S Eindhoven. Ook hier faciliteren we in dagelijkse catering. Het partnerschap van (H)EERLIJK ANDERS en Seats2meet Strijp-S is eigenlijk niet minder dan logisch: De visie op het nieuwe werken volgens Society 3.o (Ronald van den Hoff) leeft en wordt beleefd. Het hoort bij de verdieping van ons netwerk, terwijl we daarnaast faciliteren in nieuwe, toevallige ontmoetingen.

De ‘hoe’
Als een bedrijfsbeslissing of opdracht niet aan alle 3 bedrijfspijlers voldoet, gaat het niet door. Omdat we vinden dat we dan ons bestaansrecht verloochenen. Ook in al onze bedrijfsprocessen hebben we dit doorgevoerd.

Zo bevatten alle arbeidsovereenkomsten een duurzaamheidsclausule en wordt er bij ‘functionerings’-gesprekken ook getoetst wat de persoonlijke en teamontwikkelingen zijn op dit gebied. We gaan uit van iemands kracht en waar iemand enthousiast van wordt en niet van vastomlijnde kaders en taken.

Naast de verplichte arbo-risico-indicatoren hebben wij gezamenlijk uitgebreide indicatoren gemaakt op het gebied van duurzaamheid wat ons tegelijkertijd helpt om ons bedrijf economisch gezond te houden.

Door kritisch om te gaan met (en afspraken te maken over) herkomst van ingrediënten (lokaal, MSC, ASC, fairtrade, biologisch-dynamisch, ecologisch, etc.) en andere inkoop (zoals schoonmaak- en verpakkingsmaterialen), weten we precies wat we in handen hebben. Hiermee garanderen we versheid en smaak, tegelijkertijd vermijden we arbeid onder slechte werkomstandigheden (zoals kinderarbeid), leegvissen van de zeeën, hoge productiekosten, onnodige of niet-transparante transportkosten, etc.

Kostenbesparing bereiken we door verspilling te voorkomen. Zoals het beperken van voedsel-kilometers, besparen op energie (zuinige apparatuur), water (gebruik van kraanwater voor banqueting in plaats van flessen water), papier (digitale administratie) en, wat voor horeca vaak de grootste verspilling is, eten!   Want wat over is van de lunch van betalende gasten bij onze partner Seats2meet Strijp-S, ondanks een strakke inkoop, wordt direct geserveerd als aanvulling op de lunch van de aanwezige flexwerkers, zodat er geen voedsel-waste ontstaat. We noemen dit “delen in de overvloed”. De betaling van deze lunch gebeurt niet in geld, wel in sociaal kapitaal. De dagelijkse aanwezigheid van flexwerkers levert een dynamisch netwerk op, t.g.v. kennis, kansen en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

De voorbeelden zijn eigenlijk vrij simpel. Dus waarom ontvangen we niet allemaal een keurmerk voor duurzaam ondernemen?! Voel je geroepen om ons en jezelf met tips en trucs nog verder te verduurzamen! En je bent van harte welkom bij Seats2meet Strijp-S om een kijkje in onze keuken te nemen!

Sione Olfers-van Tongeren
Vennoot (H)EERLIJK ANDERS