Kunnen we ons nieuwe, duurzame mobiliteitsgedrag vasthouden?

0
56

De Covid-19 crisis heeft gezorgd voor een enorme verandering in de manier waarop we reizen en werken. We werken opeens massaal thuis, reizen nog nauwelijks met het OV, de fiets is ineens vervoersmiddel nummer 1 en de vliegvakantie naar Bali wordt vervangen door een zomervakantie dicht bij huis. Naast alle negatieve consequenties heeft dit alles dus ook zeer positieve gevolgen voor het klimaat, de leefomgeving en de work-life balance. Daarmee is deze crisis een soort dry run voor een mobiliteitstransitie en een belangrijke stap richting het behalen van onze klimaatdoelen.

Met Fynch Smart Mobility zijn wij sinds 2011 actief om het mobiliteitsgedrag binnen organisaties te verbeteren. We doen dit door het geven van inzicht en het trainen en belonen van duurzaam en veilig mobiliteitsgedrag. Het Fynch programma is gebaseerd op de wetenschappelijke methode Organisational Behavioural Management (OBM). Binnen OBM wordt gebruik gemaakt van het zogeheten ‘ABC-model’. Volgens dit model kan gedrag (Behavior, B) beïnvloed worden door het uitvoeren van activiteiten voordat het gedrag heeft plaatsgevonden (Antecedenten, A) óf door te kijken naar wat er gebeurt wanneer een specifiek gedrag vertoond wordt (Consequenties, C). Beïnvloeden via consequenties (positief en negatief), zo blijkt uit duizenden studies, is vele malen effectiever, dan beïnvloeden via antecedenten. Daarnaast is het vele malen effectiever om gedrag te beïnvloeden door mensen te belonen (positieve consequentie) dan te straffen of te dwingen (negatieve consequentie).

En daar ontstaat dus de vraag of we ons nieuwe, duurzame reisgedrag ook op de lange termijn vol gaan houden of dat we weer gaan terugvallen in oude gewoontes? Covid-19 dwong ons om thuis te werken: de regering riep een noodverordening uit, waardoor mensen gestraft (beboet) werden als ze zich niet aan de regels hielden. En we waren bang voor besmetting, dus we bleven thuis. Dat gedrag dat voortkomt uit straf en angst houden we over het algemeen niet heel lang vol. Zodra de dwang en angst verminderen, verdwijnt ook onze motivatie om het gedrag uit te oefenen. Op dit moment zien we al dat mensen steeds makkelijker met sommige regels omgaan, dus het wordt de vraag of werknemers hun duurzame reisgedrag en het thuiswerken door blijven zetten.

Uiteraard zitten er ook voordelen aan het thuiswerken, zoals bijvoorbeeld minder tijdsverlies doordat we minder reizen, lagere kosten en meer tijd voor ons gezin en hobby’s. Er zijn dus ook zeker positieve consequenties aan thuiswerken verbonden. Robert den Broeder, docent/trainer/coach Organizational Behavior Management (OBM) aan de ADRIBA/VU Amsterdam zegt hierover:

“Het grote geheim voor het in standhouden van het nieuwe gedrag is er voor zorgen dat het nieuwe gedrag meer positieve consequenties of opbrengsten heeft voor het individu dan het vertonen van het oude gedrag. De leiders en andere beïnvloeders zijn aan zet. Welke positieve consequenties gaan zij verbinden aan het vaker vertonen van het nieuwe, meer gewenste gedrag?”

Om ons duurzame reisgedrag vol te houden, betekent dat dus dat werkgevers duurzaam reisgedrag moeten stimuleren via beloning, bijvoorbeeld door thuiswerkdagen of fietsen positief te belonen. De voordelen van duurzame reiskeuzes maken en van thuiswerken moeten dus groter zijn dan de voordelen van niet-duurzame reiskeuzes en op kantoor werken.

Een veelgehoord argument van mensen die weer terug naar kantoor willen (en gaan), is dat ze thuis afgeleid worden door bijvoorbeeld hun kinderen en dat ze het moeilijk vinden om een goede balans te vinden tussen privé en werk. Een eenvoudige oplossing hiervoor is het gebruik maken van flexwerkplekken, zoals Seats2meet biedt, in de buurt van hun woonadres. Een werkgever zou dus kunnen stimuleren op het gebruik hiervan. Wanneer ze mensen belonen voor het werken op een flexwerkplek in de buurt van hun woonadres voorkomen we volle kantoren, drukte op de weg, afleiding thuis én wordt het behouden van een goede privé-werk-balans makkelijker.

Voor veel ‘problemen’ zijn dus eenvoudig oplossingen te vinden. En wanneer we de individuele voordelen voor werkgever en werknemer nog naast de maatschappelijke voordelen zetten, lijkt het meer dan logisch dat het goed is om het nieuwe gedrag vol te blijven houden. Volgens een onderzoek van PwC besparen we, wanneer iedereen die dat kan minimaal één dag in de week thuiswerk, 606 kiloton aan CO2-uitstoot én levert het onze samenleving bijna 4 miljard euro op. Het nieuwe gedrag volhouden, wordt dus een kwestie van doen en van doorzetten. Al weten wij bij Fynch als geen ander dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan.

Veel werkgevers zijn nu actief bezig met het veranderen van hun mobiliteitsbeleid: één of meerdere dagen thuiswerken wordt de nieuwe norm, fietsen wordt nog meer het nieuwe normaal en deelmobiliteit wordt steeds meer vanuit de werkgever aangeboden. Wij bij Fynch durven onszelf ondertussen expert te noemen in het motiveren van werknemers om dan ook daadwerkelijk het nieuwe mobiliteitsbeleid na te volgen én dat nieuwe gedrag vast te houden. Wanneer jouw werkgever toe is aan het implementeren van het nieuwe, duurzame mobiliteitsbeleid, staan wij met onze kennis en expertise voor hem klaar.

Nu kunnen we ons voorstellen dat je niet wil wachten totdat jouw werkgever daadwerkelijk actie gaat ondernemen of misschien ben jij zzp’er en wil je zelf gewoon beloond worden voor slim en duurzaam reizen. Dat kan uiteraard: je kunt nu een maand lang vrijblijvend gebruik maken van onze app (te downloaden via Google Play Store en App Store). Zo word jij direct voor elke duurzame en veilige reiskeuze beloond én heb je meteen een app die automatisch jouw rittenadministratie bijhoudt. Want uiteindelijk geldt: van het elke dag kiezen voor een duurzame reisoptie wordt uiteindelijk iedereen beter.