Jouw Stem politiek gehoord?

0
33

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) gaat de Werkvereniging op zoek naar de Partij voor Modern Werkenden: welke partij heeft het meeste oog voor onze behoeften en welke totaal niet.

We zullen als Werkvereniging de komende tijd dan ook politiek-gerelateerde vragen stellen in Jouw Stem – ons doorlopend onafhankelijk onderzoek dat de behoeften van Modern Werkenden in kaart brengt. Wij praten namelijk graag met en namens en niet over Modern Werkenden en stellen vragen die nu relevanter dan ooit zijn.

Foto van resultaten Jouw Stem eerste vragenlijst 17-2-2020

Laat jij Jouw Stem al horen?

Jouw Stem bestaat uit korte online vragenlijsten waarmee we de behoeften van Modern Werkende in kaart brengen en terugkoppelen naar politiek, media en dienstverleners. Deelname aan Jouw Stem is gratis maar niet zonder waarde want negeren kunnen ze Jouw Stem niet meer.

Geef je hier op voor Jouw Stem

No alt text provided for this image

Werkvereniging?

De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden: mensen die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald. Dat heeft negatieve gevolgen voor Modern Werkenden, voor de economie en voor de samenleving. Daar wil de Werkvereniging verandering in brengen door Modern Werkenden te verenigen en door zich actief in te zetten voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt.

Vergroot jij onze impact?

Hoe meer deelnemers en medestanders de Werkvereniging steunen, hoe meer impact onze lobby heeft op de besluitvorming die Modern Werkenden aangaat.  Lees meer over onze missie.

Bekijk hier ook meteen de resultaten van onze laatste vragenlijst over hoe gehoord jij je voelt door de traditionele polder (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) en  politiek!

We wensen je een mooie dag!