Je hoeft geen boer te zijn om buiten te werken

3 seizoenen draait de pilot al: “Seats4silence, werken en ont-moeten in de natuur”. Verschillende groepen en zelfstandig professionals hebben hun eerste sprong naar buiten gewaagd. Verschillende media schreven over ons. De visie spreekt aan. Nu naar nog meer gebruikers, zodat het duurzaam als platform kan gaan functioneren. Hoe we dat willen aanpakken bedenken we met elkaar. Bijvoorbeeld op maandag 20 februari as in de Monday Meetup.

Natuurlijk gebruiken we de opgedane ervaringen uit de pilot. Sybren Bouwsma heeft deze opgehaald met een behoefte onderzoek onder de deelnemende Seats4silence locaties.

samenvatting evaluatie

Betrokkenheid

Locaties zijn globaal in drie fasen betrokken geraakt bij Seats4silence: de pilot in de Kromme Rijstreek, de aangesloten locaties in Brabant, en tot slot aandacht in de media. Vooral vanuit de locaties die in de eerste twee fases zijn aangehaakt is er betrokkenheid bij Eline, maar er is relatief weinig betrokkenheid tussen de locaties. Wel is er een ondernemer die nu op de locatie van een andere Seats4silence locatie zijn workshops geeft.

Verwachtingen

Veel locaties zijn zonder veel verwachtingen aan Seats4silence begonnen, maar bij doorvragen komen drie verwachtingen als belangrijkste naar voren: het kunnen delen van de locatie, een betere profilering van de zaalhuur/accommodatie en het aantrekken van nieuwe of andere gasten. De precieze verwachting heeft ook te maken met de vraag of de verhuur van de locatie zelf een belangrijke bron van inkomsten is of niet.

De bezoekers die de weg naar de locatie weten te vinden zijn vaak verbaasd dat zo’n prachtige werkplek bestaat. Het delen van de mooie locatie is een verwachting die vaak is uitgekomen. Maar hoewel Seats4silence een ander, jonger en zakelijker publiek trekt, dat soms langer blijft, blijft de profilering van de zaalhuur/accommodatie en het aantrekken van meer gasten achter bij de verwachtingen.

Knelpunten

Een belangrijk knelpunt is het ontbreken van verbondenheid tussen de locaties: een gezamenlijk ‘Seats4silence’-gevoel. Ook is er veel onbegrip en onduidelijkheid wat sociaal kapitaal is, en hoe zij het als locatie in zouden kunnen zetten. Verder is de verbinding met Seats2meet.com een voordeel vanuit de netwerkgedachte, maar er zit een enorm verschil in karakter tussen de locaties van Seats2meet.com en van Seats4silence (en ook in de locaties onderling). Er is nu onvoldoende mogelijkheid om dat verschil goed te communiceren.

Een ander knelpunt is de digitale omgeving, vooral het boekingssysteem en de website. Verder vinden locaties het lastig om zichzelf goed onder de aandacht te brengen, vanwege de ligging van de locatie en vaak is men ook gebonden aan het seizoen. Ook is er onduidelijkheid over de afdrachten.

Wensen

De wensen en dromen van ondernemers lopen uiteen. Sommige locaties zijn meer gericht op de ‘nieuwe economie’, anderen staan er heel zakelijk in. En ook de locaties zelf en de omgeving waarin zij liggen geeft verschil in wensen. Maar uiteraard wil iedere locatie graag rendabel zijn/worden, en zoekt daarbij passende partners en klanten. Daarnaast dragen veel locaties de mens en natuurverbinding met passie uit.

Ondersteuningsbehoefte

De behoefte aan ondersteuning vanuit de locatiehouders ligt vooral op het gebied van PR en communicatie, zeker ook digitaal. Ook inzicht in de doelgroep, een goed prijsbeleid, en de inrichting van het terrein zijn onderwerpen waar locaties tips en ideeën vanuit het netwerk van Seats4silence bij zouden kunnen gebruiken.

Bijdrage aan Seats4silence

Veel ondernemers willen hun ruimte beschikbaar stellen voor bijeenkomsten, en ook graag hun kwaliteiten inzetten, bijvoorbeeld op het creatieve vlak of als ambassadeur om de voordelen van werken in het groen meer bekendheid te geven.

Toekomstwensen

Voor de toekomst is het formuleren van een gezamenlijke identiteit van belang, die best per locatie verder specifiek ingevuld kan worden. Vanuit die identiteit kan je een commitment met elkaar afspreken en werken aan meer verbinding, waardoor je ook meer van elkaars expertise gebruik kunt maken. Misschien dat de verbinding wel de vorm kan krijgen van een soort community, in een gesprek werd de vergelijking met couch surfing gemaakt. Vanuit een dergelijke verbinding zou de gebruiker of bezoeker van de locatie veel meer betrokken zijn, niet als toevallige passant, maar als iemand die zich echt verbonden voelt met een bepaalde locatie of het netwerk. Open dagen en gezamenlijke activiteiten kunnen helpen om elkaar locatie beter te leren kennen en je meer als eenheid naar buiten toe te profileren.

Lees hier het hele onderzoeksverslag

En je kan je hier opgeven voor de strategie sessie op maandag 20 februari 2017 Meeting Plaza Utrecht. Leuk als je mee wilt denken of je eigen buiten activiteiten wilt versterken met Seats4silence.

organisch ontwikkelen?

Hieronder kun je uitkomsten van vorige werksessies voor Seats4silence lezen.

  • Hoe kan ik effectief marktonderzoek doen? Lees meer>>
  • Uitkomsten Seats4silence Summit 1 juni 2016
  • Uitkomsten werksessie vraagkant voorjaar 2016
  • “Hoe kunnen we de kracht van het kleine behouden op de groene locaties van Seats4silence en tegelijkertijd opschalen?” Uitkomsten werksessie nov. 2015