Internet of Things – samenvatting boek

Begin dit jaar verscheen het boekje ‘Internet of Things’ van Willem Vermeend en Jan Willem Timmer. Omdat ik graag bij wil blijven bij de ontwikkelingen naar de zogenaamde Economie4.0, zodat Peer! een goede toekomstverwachting heeft en levensvatbaar blijft, zorg ik dat ik publicaties over de 4e industriële revolutie en Internet of Things lees. Ik heb dit boekje met plezier gelezen en in dit blog tref je een samenvatting aan. Eigenlijk lees je het boekje zelf ook in een avond door, maar hier heb je alvast snel een idee waar het over gaat.

Vierde revolutie
Door digitalisering en nieuwe (productie)technologieën gaan de economieën van veel landen meer veranderen dan de afgelopen dertig jaar. Dat geldt ook voor Nederland. De optelsom en integratie van deze ontwikkelingen in ons leven en werken kunnen worden samengevat onder de noemer economie 4.0, de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie.

Wat is het Internet of Things?
Het Internet of Things, ook wel afgekort als IoT, is een recente technologische ontwikkeling waarmee steeds meer voorwerpen digitaal via het internet met elkaar worden verbonden. Het gaat daarbij om een breed scala aan voorwerpen zoals producten, apparaten, machines en systemen.

Kenmerken
IoT heeft drie kenmerken: Aware, Autonomous en Actionable. Het eerste kenmerk houdt kort gezegd in dat een apparaat ‘bewust’ moet zijn. Het moet vaste en variabele situaties in een bepaalde omgeving kunnen meten. Het tweede kenmerk houdt in dat het apparaat autonoom moet zijn en data kan verwerken en versturen naar een centraal punt zoals een server of smartphone. In andere woorden, het moet automatisch informatie kunnen verzamelen en doorsturen. Het laatste kenmerk van het IoT is dat de gebruiker op basis van deze informatie bepaalde handelingen kan verrichten.

Explosieve groei van IoT
In diverse sectoren is er een explosieve groei van IoT.
• 40,2% zakelijk en maakindustrie (real-time analyses van de productieketen en slimme robots).
• 30,3% gezondheidszorg (monitoring van de gezondheid, elektronische administratie en het monitoren van medicijngebruik).
• 8,3% retail (voorraadbeheer, smartphone verkoop en anonieme analyses van consumentenkeuzes).
• 7,7% beveiliging (sloten met biometrische en gezichtsherkenning, sensoren op afstand) en 4,1% vervoer (zelf parkerende auto’s, GPS applicaties en tracking).

Explosieve economische groei

Kantoren, fabrieken en huishoudens worden slimmer en efficiënter. McKinsey & Company verwacht dat het IoT rond 2025 tussen de 4 biljoen en 11 biljoen dollar wereldwijd aan waarde zal toevoegen. Ruw gezegd gaat het daarbij om 3 – 10% van het BBP van de wereldeconomie.

IoT en bedrijven
IoT staat nog in de kinderschoenen bij bedrijven. Bestaande bedrijven krijgen de komende tien jaar meer dan ooit te maken met startups die wereldwijd hun marktpositie zullen bedreigen. Grote bedrijven beginnen naast hun organisatie met een startup (kannibaal genoemd) die de eigen organisatie kan beconcurreren. Beter een eigen startup onder de holding, dan een externe startup die de winsten van het bedrijf laat verdwijnen.

Overleven
Om te ‘overleven’ in de wereld van economie 4.0 moeten ondernemers, ongeacht de aard van hun ondernemingsactiviteiten, in hun business model twee extra strategieën integraal implementeren. Het gaat daarbij om een integrale internet business strategie en een strategie met betrekking tot de inzet van nieuwe technologie. De auteurs geven een mooi overzicht hoe je dit aan kunt pakken met een compleet stappenplan.

Handleiding
Al met al is het boekje een makkelijk geschreven handleiding om met jouw bedrijf de stap te zetten naar IoT. Doordat je het in één avond kunt uitlezen, is het laagdrempelig. Je kunt het smartbook gewoon online lezen, dus je hoeft niet te wachten tot de papieren versie in je brievenbus ligt.

Innovatie inloopspreekuur
Voor de ondernemer die graag even wil sparren over hoe hij/zij in kan spelen op deze razendsnelle ontwikkelingen, is er in de oneven weken een innovatie inloopspreekuur op vrijdag tussen 14:00 en 16:00 bij de Seats2meet locatie Peer!, Maanlander 14A, 3824 MP Amersfoort. Reserveren mag via innovation@peer033.nl, maar hoeft niet.