Hoe kunnen deelplatformen en Seats2Meet samenwerken?

0
357

Vorige week, tijdens de Sharing Week, kwamen verschillende deelplatformen in Seats2Meet Utrecht bij elkaar voor een brainstormsessie. Het onderwerp van de brainstorm was hoe deze verschillende partijen zich kunnen verbinden en samenwerken. Want waarom zouden al die initiatieven die als doel hebben dat mensen meer gaan delen niet ook hun eigen kennis en ervaringen met elkáár delen?

Deelnemers

Na een welkom door S2M stelden de deelnemers zich aan elkaar voor. Hun thema’s zijn zeer uiteenlopend, van het delen van gereedschap met je buren tot het delen van werknemers, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is natuurlijk het delen. De deelnemers waren: Part-up, Yellow Walnut, Startersquad, Floow2, Croqqer, Peerby, Metaphora, Broodfonds, Ziinn/XTalus, Rechtstreex, DeDeelkelder, MyWheels, Toogethr en natuurlijk afgevaardigden van Seats2Meet.

Presentatie

Vervolgens ging het woord naar Ronald van den Hoff voor zijn presentatie Sharing Economy: What do we share? Mind the equilibrium! Van den Hoff is bedenker en oprichter van S2M en is ervan overtuigd dat we op weg zijn naar Society 3.0, waar hij ook een boek over geschreven heeft. In zijn presentatie ging hij in een snel tempo van een uitleg van Society 3.0, via waardecreatie en serendipiteit, naar de mesh en naar competence platformen.

Competence platform

In een competence platform kunnen verschillende kleine platformen veel meer waarde toevoegen. Door het delen van data over het gedrag van mensen kun je namelijk onverwachte relevante kennis bij de mensen terecht laten komen. Van den Hoff gaf het volgende voorbeeld: als Henk om 10.00 uur een werkplek bij S2M boekt, zal hij om 9.00 uur vervoer nodig hebben. S2M heeft deze informatie, maar een vervoersplatform niet. Als zij zouden samenwerken in een cluster, zou deze informatie bij het vervoersplatform terechtkomen, en kan die zijn aanbod bij Henk onder de aandacht brengen.

Kruisverbanden

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer kruisverbanden te bedenken, en daarvoor waren de deelplatformen aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was iedereen met elkaar te verbinden, om zo een ecosysteem te creëren dat een volwaardig competence platform is.

Vragen

Na de presentatie kwamen direct al een aantal vragen naar boven, zoals: wat maakt het dat het deze richting op gaat? Dus van een venture capitalist model naar een totale bottom-up economie. En heb je een overkoepelend platform nodig, of is het voldoende als je weet wanneer de verbinding gemaakt moet worden met een ander platform? Hoe doe je dat dan? Je hebt toch investeerders nodig, hoe kun je dat op een andere manier aanpakken? Hoe zit dat dan met concurrentie?

Samenwerken

Genoeg om over te praten dus en na een korte pauze verdeelden de aanwezigen zich over drie groepen, waarin ze bespraken op wat voor manieren ze zouden kunnen samenwerken. In deze sessie stond één persoon centraal en daaromheen de volgende vragen: wat kunnen we hem bieden en hoe kunnen we dat bereiken; hoe kunnen we ons samen aan hem verbinden en elkaar versterken?

Wrap up

Zo’n half uur was iedereen druk met elkaar in gesprek en na de nodige aansporingen lukte het om iedereen weer centraal te krijgen; over deze onderwerpen valt nog uren door te praten! Maar dat is voor een volgende sessie. Nu werden de belangrijkste punten naar voren gebracht die in de groepjes besproken zijn. Er waren genoeg vragen en verschillende meningen. Bijvoorbeeld: om iedereen aan elkaar te verbinden en elkaars diensten onder de aandacht te brengen op een relevant moment, is er één plek nodig, maar wat is die plek? Is het onze taak om relevant te zijn op het moment dat de customer weet wat hij wil? Hoe ga je om met de data van de customer, hoe valideer je reputatiedata? En wat zegt je reputatie op het ene platform over het andere platform? Hoe zorg je voor vertrouwen onderling en voor vertrouwen bij de gebruiker?

Vervolg

Uiteindelijk is iedereen het erover eens dat de verschillende platformen samen veel kunnen betekenen voor de gebruiker, maar is het nog de vraag hoe ze dat moeten aanpakken. Iedereen is enthousiast om hierover na te denken. De volgende stap is vaker bij elkaar komen, zodat de organisaties elkaar beter kunnen leren en onderling vertrouwen kunnen opbouwen. De afspraak is om dit zo snel mogelijk te doen, zodat er plannen gemaakt en uitgevoerd kunnen worden.

Het is mooi om te zien wat er allemaal gebeurt en hoe Seats2Meet en de verschillende platformen initiatieven ondernemen. Ik ben benieuwd waar dit allemaal toe gaat leiden!