Het pensioen van de toekomst

0
72

Dit artikel verscheen eerder op de site van de Werkvereniging, partner van S2M Festival Connecting Stories. Het verhaal van BrightPensioen is ook te horen tijdens dit festival. 

Het Nederlands pensioenstelsel is ontstaan in een periode dat werknemers gedurende hun leven weinig van werkgever wisselden en zelden van branche. Inmiddels wisselen mensen veel vaker van werkgever. En lang niet altijd in vast dienstverband. Ons pensioenstelsel is niet aan deze situatie aangepast. Ons stelsel moet meer flexibiliteit en keuzevrijheid bieden. Iedereen moet, ongeacht arbeidsvorm, dezelfde mogelijkheden krijgen. Sjaak Zonneveld van BrightPensioen stelt de volgende vijf aanpassingen in ons pensioenstelsel voor.

1. Individueel pensioen

Wereldwijd vindt er een verschuiving plaats van Defined Benefit – waarbij het pensioenvermogen in een collectieve pot verdwijnt – naar Defined Contribution – waarbij mensen sparen voor hun eigen, individuele pensioenpotjes. Nederland heeft nog altijd een overwegend collectief Defined Benefit stelsel. Nederland moet naar een stelsel met individuele potjes waarbij wel risico’s collectief gedeeld worden. Dit maakt een einde aan de oneerlijke kapitaaloverdracht van laag opgeleid naar hoog opgeleid en van jong naar oud. Mensen krijgen meer betrokkenheid bij hun eigen pensioenspaarpot en er ontstaat ruimte voor keuzevrijheid.

2. Vrije keuze pensioenuitvoerder

Pensioen is uitgesteld loon. In Nederland bepaalt de branche waarin je werkt wie dat uitgestelde loon beheert. Dat is niet meer van deze tijd. Het gebrek aan marktwerking zorgt ervoor dat de pensioenbranche nauwelijks vernieuwt. Wanneer mensen de mogelijkheid krijgen te wisselen van pensioenuitvoerder, is er noodzaak tot efficiencyverbeteringen, kostenbeheersing en transparantie. Pensioenaanbieders zullen moeten veranderen en beter presteren om klanten te behouden en te krijgen.

3. Uniforme pensioenpremie

Het zou beter zijn om één landelijke (minimum) premiepercentage te hanteren. In veel landen zijn de pensioenpremies voor iedereen gelijk en jaren van tevoren bekend. Hierdoor weten werknemers en werkgevers waar zij aan toe zijn. Onze economie zal profiteren van deze stabiliteit.

4. Aftoppen verplichtstelling

Dat er verplicht pensioen wordt opgebouwd is goed, maar de huidige verplichtstelling is (veel) te hoog. Waarom moet iemand die een ton verdient verplicht sparen voor een pensioen van een dergelijke hoogte? Een verplichtstelling tot (bijvoorbeeld) tweemaal modaal is ruim voldoende. Daarboven is pensioen een arbeidsvoorwaarde die flexibel ingevuld moet kunnen worden.

5. Gelijke mogelijkheden voor alle werkenden

Het onderscheid tussen mensen met een vast dienstverband en zelfstandig werkenden vervaagt. Op gebied van pensioen zijn de verschillen tussen de (fiscale) mogelijkheden voor mensen in loondienst en zelfstandigen echter enorm. De mogelijkheden binnen de tweede en derde pijler moeten zoveel mogelijk gelijk getrokken worden. Desnoods kunnen deze pijlers zelfs samengevoegd worden. In elk geval moet het mogelijk worden kapitaal over te dragen tussen beide pijlers. Kortom: pensioen moet arbeidsvormneutraalworden.

Het pensioen van de toekomst

In onze visie heeft iedere Nederlander in de toekomst een eigen pensioenrekening. Wanneer je ergens gaat werken, geef je twee rekeningen door aan de werkgever. Eén rekening voor het salaris en één rekening voor de pensioenbijdrage. En als je ergens anders gaat werken of je gaat als zelfstandige aan de slag verandert er niets.