Energiekompas: stil staan bij wat je beweegt 🌍

0
81

Mijn Energiekompas is ontwikkeld door Fianne Stroeken en Judith van Eersel.

In de waan van de dag leven, het gevoel dat de dag zo anders loopt dan je je had
voorgenomen.. Aan het einde van de dag weinig puf meer hebben en dan naar bed
gaan met een onrustig en onbevredigd gevoel. Terwijl je weet dat er meer mogelijk
is. ‘ Morgen doe ik het echt anders.. ’

Zo vliegen de dagen voorbij. Het is lastig om tijd te nemen voor jezelf, om stil te
staan en jezelf kritische vragen te stellen over de manier waarop je leeft, over je
werk, over waarom je bepaalde dingen doet en waar dat onbestemde gevoel toch
over gaat. Vaak is er zo veel afleiding dat je niet echt toekomt aan deze vragen. Of
geen tijd..

En toch zit juist dáár de ingang: tijd nemen om eens stil te staan, jezelf kritisch te
bevragen en de diepte te verkennen. Om inzicht te krijgen, om ruimte te scheppen,
te kunnen wikken en wegen wat voor jou nu wel én niet klopt en vanuit die rust en
nieuwe inzichten bewuste keuzes te maken.

Wij geloven dat als mensen bewuste keuzes durven maken in hun leven ze
gelukkiger, krachtiger en energieker worden. Keuzes maken ruimt op, geeft focus en
richting. Vaak zie je dat mensen het moeilijk vinden om alle consequenties van een
keuze te accepteren. Keuzes hebben altijd een prijs. Op het moment dat je écht een
bewuste keuze maakt ben je ook bereid die prijs te betalen. Zo’n bewuste keuze kun
je maken als je helder hebt wie je bent, wat belangrijk voor je is, waar je naartoe wilt
gaan. Dat zijn grote vragen, lastig om zo te beantwoorden.

Een ingang die daarbij kan helpen is om bewust te zijn van je energie. Vaak voelen
we goed of we ergens energie van krijgen of dat iets energie kost. Daar zit veel
wijsheid in. Want als iets energie geeft of kost dan zit daar iets belangrijks voor je in
of ontbreekt het juist aan datgene wat belangrijk voor jou is.
Stel dat je energie krijgt van een leuke brainstormsessie met andere mensen, dan is
de vraag waar het voor jou om gaat?

Het brainstormen an sich is de vorm, maar veel belangrijker is het om er achter te
komen waarom voor jou een brainstorm zo leuk is en het je energie geeft. Dat kan
om verschillende dingen gaan: het samenwerken met mensen, de creativiteit,
opdoen van nieuwe inzichten en loskomen van oude werkwijzen, oplossingen krijgen
voor een lastig vraagstuk..

Zo kom je achter de waarde die voor jou belangrijk is. En zodra je die waarde
duidelijk hebt kun je op zoek gaan naar verschillende vormen die deze waarde
vertegenwoordigen. En dan maak je een bewuste keuze die waardevol is, betekenis
heeft en energie geeft. Als je leven vorm gaat geven vanuit deze keuzes dan
verandert er veel.

Tijdens het S2M festival: Werk: hoera, het wordt ingewikkeld! op 28 oktober kun je je eigen Energiekompas ontdekken tijdens onze workshop om 14.30 of 16.00 uur. Zien we je
daar?

MELD JE AAN