Een real-time network organization in Society30.

0
230

Na afloop van mijn Society30 presentaties krijg ik vaak de vraag: inspirerend verhaal wat je neerzet, wat moet ik nu gaan doen met mijn organisatie?

Ik verwijs dan altijd graag naar de managementauteur Kevin Kelly, die vier tips heeft voor traditionele organisaties om zichzelf te ‘openen’, om waarde te creëren, de verandering te omarmen en om te kunnen overleven:

1. Make customers as smart as you are.

2. Connect customers to customers.

3. All things being equal choose technology that connects.

4. Imagine your customers as employees.

(Uit Kelly’s boek New Rules For The New Economy.)

Goede contacten tussen organisaties en haar stakeholders zijn helaas geen vanzelfsprekendheid. Die contactmomenten – wat mij betreft ‘moments of truth’ – dreigen zelfs schaarser te worden als we beseffen dat stakeholders de organisatie niet meer nodig hebben om met elkaar in verbinding te staan en om van elkaar te krijgen wat de stakeholders nodig hebben. Hier ligt een kans voor organisaties! Contactmomenten tussen de stakeholders bieden kansen voor het geven en nemen van informatie en zijn daarmee van vitaal belang voor de organisatie. Als organisatie moet je immers steeds meer (willen) weten van een stakeholder. Tenminste, als je op maat wilt communiceren; als je de klant/stakeholder telkens net op het juiste moment van de juiste informatie wilt voorzien. Of wanneer je een volgend branding moment wilt creëren. Als organisaties niet oppassen, gebeurt alle stakeholdercommunicatie vanzelf en zitten ze zelf niet in dat netwerk. Slimme organisaties faciliteren hun netwerken, de Mesh, tot een optimale performance en zekeren daarbij het eigen bestaansrecht.

In dat communicatienetwerk ‘rond een organisatie’ draait alles om het optimaliseren van de ervaring, die een stakeholder zou moeten beleven tijdens ieder willekeurig contactmoment met de organisatie en/of haar andere stakeholders. Dat stelt hoge eisen aan het product, en vooral aan de dienstverlening eromheen, of dat nu gaat om informeren, reserveren of (ver)kopen, after sales of klachtenafhandeling. Mede daardoor zou een organisatie naar mijn smaak anders moeten omgaan met de vraag welke diensten of productieprocessen je kunt uitbesteden.

Door die permanente interactie tussen alle stakeholders binnen de steeds vagere grenzen van organisaties ontstaat een creatieve cultuur die de organisatie cyclisch innovatief maakt. Innovatie is dan eindelijk geen doel meer, maar een ingebed strategisch wapen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties tot grote hoogte kan stuwen. Dat geldt voor alle vormen van innovatie: product-, proces-, en business innovatie. Alle wetenschappelijke studies tonen onverkort aan dat innovatieve bedrijven het structureel beter doen dan hun concurrenten. Ook in zware economische tijden.

Innovatieve organisaties die de kunst van het creëren en het faciliteren van de eigen Mesh verstaan, groeien toe naar wat je real time companies zou kunnen noemen. Een netwerk met permanent verbonden stakeholders, waarin informele en formele relaties bloeien. Met internet en andere technologieën optimaal ingezet om waarde te creëren. Continu bezig het samenwerkingsproces te faciliteren. Overtuigd van het feit dat interconnectiviteit maximaal wordt door te denken in termen van HierNuPersoonlijkRelevant en Betrouwbaar. Organisaties die dit kunnen realiseren mogen zich verheugen in een succesvol bestaansrecht, waarbij op innovatieve en creatieve wijze, samen met en in het belang van alle stakeholders, een zinvol product of dienst van werkelijke waarde wordt gecreëerd. Dit is wat ik Organisatie 3.0 zou willen noemen: een duurzaam ecosysteem waarbinnen verbonden-mensen trots kunnen zijn over de stakeholderswaarde die er gecreëerd wordt omdat ze zelf ook stakeholder zijn van die Mesh.