Economy 4.0 biedt ons de kans om grote wereldvraagstukken aan te pakken

0
478
Economy 4.0 biedt ons de kans om grote wereldvraagstukken aan te pakken

We merken het aan het weer, dat steeds wisselvalliger wordt, toenemende gezondheidsklachten door genetische manipulatie van voedsel en uitputting van de fossiele brandstoffen van de aarde. Er moet iets gebeuren. Gelukkig begint dat besef steeds meer door te dringen. Wereldvraagstukken rond voedselschaarste, opwarming van de aarde , uitstoot van CO2 en gezondheid staan hoog op de wereldagenda. Nu, dankzij de komst van Economy4.0, kunnen we er ook wat aan doen.

Basisbehoeften

In de jaren zestig was er een economisch systeem waar onderwijs, welzijn en gezondheid centraal stonden en waar nauw met de overheid samengewerkt werd. Daarna was er een verschuiving naar een meer vrije markt-economie, met zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid. Maar nu, met Economy 4.0, bouwen we een economie die de basisbehoefte van elk mens op de aarde kan vervullen, die eerlijker is en die gevoed wordt door wat er op de aarde beschikbaar is (in plaats van de bronnen uitputten). (Stewart Wallis, New Economics Foundation, UK).

Terugvloeien in de economie

Tegelijkertijd is er een bewustwording gaande waarin bedrijven en mensen zoals jij en ik beseffen dat we anders met het leven, de planeet en werk om moeten gaan. Er zijn nu zoveel middelen beschikbaar, dat we ook de uitdagingen van deze tijd kunnen aanpakken. Denk aan IT, 3d printing en asset tracking, waarmee we kunnen zorgen dat in dit nieuwe economische systeem grondstoffen weer terugvloeien in de economie. Niet langer is economische groei onlosmakelijk verbonden met het uitputten van fossiele brandstoffen, de groei is te realiseren met (her)gebruik van de beperkte resources die we hebben.

Zelfvoorzienende steden

Steden ontwikkelen zich tot plaatsen waar we geen enorme ketens (supply chains) meer nodig hebben om producten te produceren. Door hergebruik, 3d printing en cityfarming komen de resources van dichtbij. Ook voor energie hebben we niet langer fossiele brandstoffen nodig. In Economy4.0 hebben we wind-, zonne- en biomassaenergie. De vraag we nu voor staan is hoe we deze energie zo verdelen over de hele aarde dat het op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is, de zgn. grid integration.

Onderdeel in de nieuwe wereld

Het lijkt allemaal ver van je bed, de economie, de voorziening van steden, maar dat is maar schijn. Ook als (klein) bedrijf of particulier kun je je inzetten om je aan te passen aan de technologische ontwikkelingen: je leven duurzamer te maken, bewuster. Het zal ons als mensen herdefiniëren en we gaan ons steeds meer eigen maken wat het betekent om helemaal onderdeel te zijn van de nieuwe wereld.