De Werkvereniging: Het enige belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt

Werkvereniging
Wij zijn het enige belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Jij staat bij ons centraal. Niet jouw werk- of contractvorm. Ben jij zelfstandig professional en wil je dat blijven, of ben je werknemer maar zie je het niet zitten om 40 jaar bij dezelfde baas te blijven, dan ben jij een Modern Werkende en komt de Werkvereniging op voor jouw belangen.

De Werkvereniging zet zich actief in voor het moderniseren van de arbeidsmarkt en ons socialezekerheidsstelsel zodat een basis aan zekerheden meebeweegt met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt.

Op dit moment worden de belangen van werkenden enkel vertegenwoordigd door de traditionele werkgevers-, werknemers- en zzp-organisaties. Blijf je in een van die vakjes dan ondervind je weinig problemen maar combineer of wissel je van vakje dan blijkt het sociale-zekerheidsstelsel daar niet op ingericht.

Volgens ons is het juist op een arbeidsmarkt in beweging van groot belang dat alle werkenden flexibel en weerbaar zijn. Het is dan ook hoogtijd dat onze huidige structuren en voorzieningen zich op alle werkenden richten. Daar zet de Werkvereniging zich voor in!

No alt text provided for this image

Dit doen we door niet door te bepalen wat goed voor jou is maar door Jouw Stem te laten horen. Maar ook door nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn en welvaart aan te jagen en door vernieuwers en hun experimenten aan elkaar te verbinden.

Word jij deelnemer van de Werkvereniging?

Hoe meer deelnemers de Werkvereniging heeft, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op besluitvorming die jou als Modern Werkende aangaat. Hier kun je meer lezen over onze toekomstvisie: Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken. Je wordt deelnemer van de Werkvereniging voor € 30,00 per jaar. Dat is gelijk aan één kopje koffie per maand!


Ik wil deelnemer worden

No alt text provided for this image