De kracht van het ecosysteem

0
588

Veel organisaties beschouwen hun omgeving als een afzetmarkt. Ze onderscheiden verschillende klantgroepen en ontwikkelen producten en/of diensten voor die klantgroepen. Dit model is inmiddels zo’n 100 jaar oud en is hoognodig aan vernieuwing toe!

Wij noemen de omgeving van een organisatie een ecosysteem. Het bestaat uit een verzameling van verschillende partijen, die met elkaar interacteren en elkaar als het ware “in balans houden”. Er vindt een soort organisch ontwikkelproces plaats, dat niet van bovenaf gestuurd wordt maar door de interactie tussen al die partijen een natuurlijk verloop heeft.

Zo’n ecosysteem is in potentie veel meer dan puur een afzetmarkt. Diverse partijen binnen het ecosysteem hebben iets te bieden, waarmee een organisatie haar eigen waardepropositie kan versterken. Weer andere partijen in het ecosysteem kunnen de organisatie helpen om business met derde partijen te versterken.

Een voorbeeld: Seats2meet.com, aanbieder van vergaderruimtes en werkplekken. In een versimpelde weergave kun je zeggen dat er binnen het ecosysteem rondom Seats2meet.com twee groepen actief zijn: partijen die gebruik maken van de vergaderruimtes en partijen die gebruik maken van de werkplekken. Gebruikers van de vergaderruimtes betalen voor dat gebruik, daar zit het primaire verdienmodel van Seats2meet.com. Gebruikers van de werkplekken betalen niet met geld, maar Seats2meet.com verlangt wel iets anders terug: je dient open te staan voor toevallige ontmoetingen en bereid te zijn je kennis te delen. Betalen met sociaal kapitaal noemt Seats2meet.com dat. Voor de gemiddelde flexwerker is dat overigens geen straf, het levert hen weer extra kansen op.

Vanuit de traditionele redenering is de tweede groep niet interessant, die levert immers geen cent op. Alleen de gebruikers van de vergaderruimtes zorgen voor cashflow. Seats2meet.com ziet dat heel anders. De flexwerkers leveren op een heel andere manier waarde. Ze nemen de marketing van Seats2meet.com voor hun rekening, door in hun omgeving te vertellen over hun ervaringen. Daarnaast voegen zij met hun aanwezigheid in de Seats2meet.com locatie iets toe waar de eerste groep iets aan heeft: kennis. De flexwerkers hebben zich immers gecommitteerd aan het delen van die kennis en gebruikers van de vergaderruimtes kunnen daar gebruik van maken.

Seats2meet.com bestaat nu zo’n 8 jaar. In die 8 jaar hebben ze een enorme groei doorgemaakt. Daarbij blijkt er een min of meer vaste relatie te bestaan tussen het aantal gebruikers van de vergaderruimtes en het aantal gebruikers van de werkplekken. Tegenover iedere gebruikte werkplek staan er bijna drie gebruikte zitplaatsen (seats) van de vergaderruimtes. Dit is een belangrijk element in de strategie van Seats2meet.com. De focus ligt voor een belangrijk deel op het versterken van de groep van flexwerkers. In de wetenschap dat daarmee de groep betalende gebruikers van de vergaderruimtes vrijwel automatisch meegroeit.

Stel jezelf eens de volgende vraag: welke partijen zijn actief in het ecosysteem rondom jouw organisatie? Kijk daarbij vooral ook naar partijen, waar je nu nog geen relatie mee onderhoudt. Tot nu toe heb je die misschien helemaal niet relevant gevonden. Of zag je ze zelfs als concurrenten. En kijk daarbij eens niet alleen naar de “usual suspects”. Met name het toenemend aantal ZZP-ers vormt een bron van onverwachte waarde. Vraag je eens af welke waarde die partijen kunnen toevoegen aan jouw organisatie. Of hebben die partijen elkaar iets te bieden? Door dat te faciliteren, versterk je je eigen positie enorm!

 

Dit blog is geschreven door Evert Jan van Hasselt en verscheen eerder op blog.sprekershuys.nl