Ben jij een platform-werker? Laat Jouw Stem dan horen!

0
4

De afgelopen tijd is er veel commotie ontstaan rond de klus-economie en dan vooral over de platformen. Het gaat dan al snel over Uber of Deliveroo en de teneur is meestal negatief. Zo zouden de platformen de werkgeverslasten bij de werkenden zelf neerleggen en daarmee de ‘concurrentie naar het putje’ aanjagen. De zzp’er is namelijk zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een pensioen, een buffer voor het moment dat ze minder werk hebben en voor het zich verzekeren van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Omdat men veronderstelt dat de zzp’ers deze zekerheden niet of nauwelijks opbouwen (met alle gevolgen van dien), zouden zij hun diensten goedkoper kunnen aanbieden dan werknemers. Daarmee zouden bedrijven die alleen met zzp’ers werken het sociale zekerheidsstelsel uithollen. Onlangs heeft de Amsterdamse Rechter bepaald dat de Uber-chauffeurs geen zzp’ers zijn maar werknemers die in dienst moeten bij Uber. Op die manier proberen zij Uber te dwingen om ‘gewoon’ werkgeverslasten voor hun werkenden te betalen. Uber laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Zij willen niet in een traditionele werkgever veranderen.  

Wat is er mis met flexibiliteit en contract neutrale zekerheid?

Natuurlijk zijn er platformen die de randjes van het betamelijke opzoeken maar bij de traditionele werkgevers is dat niet anders. Bovendien lijkt er in de platform discussie weinig ruimte voor het feit dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Je zou het opbouwen van zekerheden bijvoorbeeld prima aan het werk en de werkende zelf kunnen koppelen in plaats van aan de contractvorm. Wanneer de platformen hun werkers iets meer betalen en met hun werkers afspreken dat zij dit extra geld ook daadwerkelijk opzij zetten voor de opbouw van hun sociale zekerheden, dan behouden zowel de platformen als de platform-werkers hun flexibiliteit en bouwen de werkers toch aan hun zekerheid. Zo kunnen de platform-werkers ook naar hartelust voor verschillende platformen tegelijk werken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid.  

Wat wil de Platform-werker zelf?

Toch is vooral de FNV druk bezig om de verschillende platformen via rechtszaken te dwingen hun werkers in dienst te nemen. Dat is volgens FNV namelijk wat de meerderheid van hen wil. De platformen zeggen op hun beurt dat de platform-werkers juist liever zzp’er blijven omdat ze hun flexibiliteit willen behouden. Wie heeft er gelijk? En waarom zouden flexibiliteit en zekerheid niet samengaan zonder dat een platform in een traditionele werkgever verandert?

Ons is al langer opgevallen dat de traditionele arbeidsmarktpartijen veel over Modern Werkenden beweren maar opvallend slecht naar ze luisteren. Daarom hebben wij in 2017 de Werkvereniging opgericht. De Werkvereniging heeft het tot haar missie gemaakt om alle werkenden een onafhankelijke stem te geven. Zeker de werkenden die zich niet in de traditionele hokjes van werkgevers en werknemers herkennen. Wij brengen via Jouw Stem dan ook al jaren in kaart wat Modern Werkenden zelf willen. Jouw Stem bestaat uit korte online vragenlijsten waarin we de behoeften van Modern Werkende uitvragen en de uitkomsten terugkoppelen naar politiek, media en dienstverleners. Wat de plaform-werkers precies willen, daar hebben wij alleen nog te weinig zicht op. Dat moet anders.

Wij geven Platform-werkers een stem 

Juist nu er nu zoveel beweerd wordt over de platform-werkers en er op basis daarvan ook verstrekkende politieke en gerechtelijke besluiten worden genomen, is het de hoogste tijd dat de platform-werkers een onafhankelijke stem krijgen. Onlangs hebben een aantal platformen in kaart gebracht wat hun werkers willen, toch worden de uitkomsten van dit onderzoek met de nodige scepsis bekeken. De opdracht kwam vanuit de platformen zelf en dan wordt er al snel gedacht; ‘zij van ‘WC-Eend’ adviseren natuurlijk niets anders dan WC-Eend’. Wij roepen de mensen die (soms) werk aannemen via een of meerdere digitale platformen dan ook op om onze vragenlijst in te vullen. De Werkvereniging is het enige onafhankelijke belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. De werkenden staan bij ons centraal. Niet de werk- of contractvorm.

Op dit moment zijn er zo’n 3 miljoen Modern Werkenden en wij voorzien dat dit er de komende jaren alleen maar meer zullen worden. Het is dan ook ons doel om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die zij daarin maken. Om dit mogelijk te maken hebben we een sociaal stelsel nodig dat opbouw van zekerheden koppelt aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in! 

Platform-werker, laat jij Jouw Stem horen? Vul hier de vragenlijst in!

*Je bent een platform-werker als je klussen aanneemt die worden aangeboden via een online platform. Bijvoorbeeld Uber, Helpling, UpWork, Jellow, YoungOnes, Deliveroo, Roamler en Temper.