Al drie maanden zonder baas!

0
288

Sinds januari doen we het bij Meet Berlage anders. Waar de eerste anderhalf jaar een opstartende fase is geweest, was het eind 2014 tijd voor de volgende stap. Met een team van vijf zeer gemotiveerde personen zijn we het avontuur van gedeeld eigenaarschap aangegaan en hebben we de traditionele top-down organisatiestructuur achter ons gelaten.

Een sprong in het diepe

Om in 2015 te kunnen groeien heeft een locatie als Meet Berlage mensen nodig die vanuit een intrinsieke motivatie bereid zijn vele malen harder te lopen dan de gemiddelde werknemer. Alleen dan kunnen we de service en betrokkenheid bieden, die ons anno 2015 onderscheidend maakt. Het business model van gedeeld eigenaarschap heeft zich bij ondernemers en bedrijven als Ricardo Semler, Dan Pink, en Valve reeds bewezen als sleutel tot succes. Na een eerste introductie op een dergelijke organisatiestructuur volgde een aantal sessies waarin we met elkaar bespraken of en hoe we dit op Meet Berlage konden toepassen en wat dit voor een ieder van ons team betekende. Over één ding waren we het in ieder geval eens. We vonden het alle vijf doodeng en hadden geen idee hoe dit uit zou pakken in de praktijk.

Alive and kicking!

Inmiddels zijn we drie maanden verder en hebben we in deze periode met vallen en opstaan veel geleerd. Een balans door ‘overvloed’ is bij onze samenwerking van groot belang gebleken. Zo hebben we bijvoorbeeld genoeg tijd nodig om ons in te zetten voor Meet Berlage, zonder dat dit eventuele andere werkzaamheden in de weg staat. We kunnen echter alleen tijd aan Meet Berlage besteden als wij daar ook financieel voor beloond worden, we moeten immers ook in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast is een gedeelde visie, die telkens aan verandering onderhevig is en hierdoor voortdurend herijkt moet worden, onontbeerlijk voor het slagen van onze samenwerking.

Om die reden hebben we er bewust voor gekozen veelvuldig te overleggen. Daardoor kunnen we de lijntjes kort te houden en weten we wat er binnen het team speelt. Tijdens onze tweewekelijkse bijeenkomsten eten we met elkaar en bespreken we naast alle zakelijke punten ook persoonlijke dingen. Zo zijn we openhartig over onze financiële situatie, fouten, leermomenten en persoonlijke doelstellingen. Door deze open manier van samenwerking kunnen we eventuele problemen in een vroeg stadium aanpakken zonder dat dit uiteindelijk zijn weerslag heeft op het team. Als individu maken we hierdoor een enorme groei door, stoppen we met denken in schaarste en raken we als team steeds beter op elkaar ingespeeld.

Blik op oneindig

Een organisatiestructuur van gedeeld eigenaarschap gaat logischerwijs gepaard met hard werken en het maken van lange dagen. Ik merk dat we dit echter allemaal graag op de koop toe nemen. Dat besefte ik eens te meer toen we een paar weken terug een van onze vergaderzalen op een zaterdag van nieuwe vloerbedekking voorzagen. We moesten niet werken op een ´vrije´ zaterdag, maar we waren met Radio Veronica op de achtergrond aan het investeren in ons bedrijf!  Hierdoor worden we meer dan alleen collega’s en beseffen we steeds beter hoe cool het is dat we dit avontuur met elkaar zijn aangegaan!

 

Wordt vervolgd…