4 Tips voor het verhogen van de werknemerstevredenheid

0
4
Samenwerken

Als een werknemer met een nieuwe baan begint, is deze erg gemotiveerd. Een nieuw bedrijf, nieuwe functie, nieuwe collega’s. Alles is nog nieuw en de werknemer heeft ontzettend veel zin in de nieuwe uitdaging. De motivatie van deze persoon is op dat moment erg hoog, na verloop van tijd zwakt dit echter af en wanneer hier niet goed mee omgegaan wordt, kan de werknemer in een sleur terecht komen. Op dat moment wordt het werk eentonig en ziet de werknemer nog weinig uitdaging. De werknemerstevredenheid zal langzaamaan afzwakken. Dit kan gezien worden in de uitgevoerde werkzaamheden en zal dus een negatieve invloed hebben op het bedrijf. Er zijn verschillende manieren om dit weer te verhogen. Zo is het mogelijk om activiteiten te organiseren, is het belangrijk om doelen te stellen en waardering te tonen. Een luisterend oor waar naar geluisterd wordt is ook essentieel. 

Organiseer activiteiten

Een belangrijke factor omtrent de werknemerstevredenheid is de werkomgeving. Dit betreft de werkplek, de locatie van de werkplek maar ook de collega’s. Afhankelijk van de functie zal er worden samengewerkt met collega’s. Een goede band met collega’s verhoogt de werknemerstevredenheid. De werknemer gaat met meer plezier naar zijn/haar werk wanneer deze zich op zijn gemak voelt bij collega’s. Uiteraard hoeven collega’s geen goede vrienden te worden, maar goed met elkaar omgaan is wel van belang. Een goede manier om de band tussen collega’s te verbeteren is door een bedrijfsuitje te organiseren. Voornamelijk in de grote steden in Nederland worden leuke uitjes van top tot teen georganiseerd. Denk maar eens aan een bedrijfsuitje in Rotterdam of een groepsuitje in Amsterdam. Voor elke onderneming is het mogelijk om uitjes op maat te organiseren.

Stel doelen 

Als een werknemer zich 40 uur in de week bezighoudt met dezelfde werkzaamheden is het gevaar dat deze in een sleur terecht komt. Er lijkt geen einde te komen aan de werkzaamheden en er wordt nergens naartoe gewerkt. Dit is echter wel een erg belangrijke factor voor het personeel. Er moet ergens naar uit gekeken kunnen worden, er moet een eindstreep en een doel zijn. Het opstellen van doelen of targets die gehaald dienen te worden motiveert een werknemer. Daarnaast krijgt de werknemer op deze manier het gevoel echt een bijdrage te leveren. 

Toon waardering

Elke werknemer heeft een leidinggevende. Deze leidinggevende heeft de controle over de werkzaamheden en ziet wat de werknemer goed en fout doet. Als er iets fout gaat moet dit opgelost worden. Als er iets goed gaat, dan gaat alles gewoon door. Er wordt helaas vaak vergeten om werknemers te belonen bij goed afgeleverd werk. Dit zou vaker gedaan moeten worden, dit zal het personeel goed doen waardoor zij beter in hun vel zitten en gemotiveerder zullen zijn. Naast een compliment kan dit ook gedaan worden in de vorm van een kaartje, bos bloemen, cadeautje of een bonus. 

Luister naar het personeel

Hoe de werknemerstevredenheid het beste verhoogd kan worden is door te achterhalen hoe je dit kan verhogen. Dit betekent dus dat je het direct aan de werknemers kan vragen. Wat missen zij tijdens hun werkzaamheden? Wat gaat er juist goed en wat fout? Op basis hiervan kun je zaken aanpassen. Wellicht zijn er onbesproken zaken waar je van tevoren nooit aan had gedacht. Middels een anonieme enquête kun je er eenvoudig achter komen wat de werknemerstevredenheid kan doen verhogen.